Porträttet

En gasell ibland byggställningarna

Östgötska P&L Byggställningar vill vara en familjär och sund arbetsgivare, med de mest kompetenta medarbetarna. De är ett ungt gasellföretag med höga ambitioner. Målet är att leverera service, kvalitet och säkerhet i toppklass.

FÖR ANDRA ÅRET I RAD HAR UTMÄRKELSEN ”GASELLFÖRETAG” MOTTAGITS. Ett pris som bland annat bekräftar en mycket positiv företagsutveckling, med tillväxt utan förvärv och en välmående verksamhet. Pierre ”Pirre” Pellinen och Ludvig ”Ludde” Skagerstedt är företagets grundare och ägare. De kompletterar varandra väl – Pirre, ett socialt energiknippe och Ludde, observerande och insiktsfull. De är idag projektledare, men när de startade P&L för 6 år sedan så arbetade de som majoriteten av nystartsföretag med alla förekommande arbetsuppgifter allt från byggnation till fakturering, det man var överens om var att arbeta så mycket som möjligt för att få en stabilitet i företaget.

-Vi var tre personer när vi började, åkte land och rike, vardag som helg för att försöka få ihop timmarna. En liten verksamhet och problemfritt. Jag har aldrig haft så roligt, berättar Pirre energiskt.

-Jag håller med! Men den affärsplan vi hade då, den har vi inte riktigt hållit. Det har gått lite snabbare, inflikar Ludde.

-Det stämmer. Planen var att efter 5 år skulle vi vara etablerade i Linköping och vara 5 personer med en omsättning på 5 miljoner per år. Men nu har det gått 6 år och vi är bland de största i Östergötland och är 35 personer och omsätter drygt 28 miljoner, berättar Pirre.

Med en sådan utveckling kommer många utmaningar. Pirre och Ludde körde på högvarv i många år men för inte så länge sedan insåg de att det inte var hållbart i längden. Men de hade inget svar på hur de skulle hinna med att göra något annorlunda.

NY FÖRETAGSRUKTUR
Under 2018 blev de inbjudna till ett seminarium om styrelsearbete med extern styrelse. Informationen de fick intresserade dem och de tog steget att utöka sin styrelse. I ett led att hitta rätt kompetens och personligheter till denna så skrev Pirre och Ludde enskilda ägardirektiv. Samtidigt insåg de att de behövde någon som kunde ta ansvar för sådant som inte rörde den dagliga driften som projekt, offerter, ritningar osv. Under bara några månader skedde det stora förändringar på ledningsnivå vilket innebar att en verksamhetschef anställdes och en extern styrelse tillsattes.

”Detta är ett företag som vi ska tycka är roligt att gå till och som ska bära oss alla i framtiden”

”Ludde” Ludvig Skagerstedt, Ägare och projektledare,
P&L Byggställningar

-När vi skulle skriva underlaget till ägardirektivet, på var sitt håll, så blev det väldigt tydligt vad vi ville med företaget, vi svarade på 60 olika frågor. Innan vi skickade svaren vidare till vår kontakt skulle vi skicka svaren till varandra. När jag läste Pirres svar tänkte jag ”de kommer tro att vi suttit bredvid varandra och svarat tillsammans”. Vår kontakt hade heller aldrig sett några ägare som hade svarat så lika. Under kommande halvår letade vi efter en ledamot som kunde komplettera oss med rätt kompetens och personlighet, berättar Ludde.

När det var som mest att göra förra sommaren så föreslog Pirre att de skulle kontakta Christian ”Chrille” Glemhorn, en bekant på Ställningsskolan som de haft att göra med i samband med utbildningar för sin personal. De uppfattade att han hade rätt kompetens för kommande tjänst. En gedigen erfarenhet av ledarskap inom framförallt försäljning men som också uppvisat kompetens inom företagsuppbyggnad med implementering av struktur och rutiner på sin dåvarande arbetsplats. Då de som tidigare nämnt även kände honom till viss del visste de att han även sympatiserade med de värdegrunder P&L är uppbyggt på, vilket var en av de viktigaste faktorerna när man skulle rekrytera till den nya tjänsten.

”Pirre” Pierre Pellinen, Ägare och projektledare,
P&L Byggställningar

-Vi ringde honom och undrade om han ville börja som verksamhetschef. När han frågade vad tjänsten innebar så sa vi att vi inte riktigt visste men att det nog fanns en hel del att göra. Så vi anställde Chrille mitt under högsäsong. Hela hösten kom han till oss med en massa listor med frågor och vi hade knappt tid att svara men nu, efter ett drygt år, så ser vi att det har hänt så otroligt mycket. Att anställa Chrille och ta in extern styrelse – det har varit ett sånt jävla lyft för oss som företagare! förklarar Pirre.

-Vårt styrelsearbete är väldigt seriöst, vi vill att allt ska göras på rätt sätt. Nu har vi kommit så långt att vi har full förståelse för strukturen, rollerna och hur vi kompletterar varandra. Vi känner att vi fått med oss riktiga proffs i styrelsen och med Chrille i spetsen som tar direktiven från styrelsen in i den dagliga verksamheten och förverkligar dem. Vi har gjort så otroligt mycket under året att vi knappt förstår det själva, säger Ludde.

Christian ”Chrille” Glemhorn, verksamhetschef,
P&L Byggställningar

-Pirre och Ludde har alltid velat bygga familjekänslan i företaget. Att vi ska bry oss om varandra och vi ska göra det bästa för våra kunder oavsett om det är service, kvalitet eller säkerhet. Det är det vi utgår ifrån på P&L – grundfilosofin. Sen är klart att det är kul att bli uppmärksammad som gasellföretag. Jag ser nomineringen som ett pris för Pirre och Luddes sunda inställning i att driva företag. Vi är inte är här för att tjäna snabba pengar, detta är ett företag som vi ska tycka är roligt att gå till och som ska bära oss alla i framtiden. Man kommer långt med att fatta beslut efter den inställningen, reflekterar Chrille.

Starkt team där individen får ta plats Pirre och Ludde har alltid försökt att skapa och hålla i den starka teamkänslan i företaget med familjär stämning. Några gånger per år så bjuder man in till gemensamma aktiviteter. Med Chrilles personal- och organisationsengagemang har det adderats än mer kopplingar mellan medarbetare och ledning, också större möjlighet till att få dela sina åsikter och tankar om det vardagliga arbetet och förbättringar som gagnar både personal och kunder.

-Chrille är jättenoga med att vi måste ha månadsmöten med personalen, det spelar ingen roll om Ludde och jag säger att vi inte hinner med. Det ska prioriteras, så då har vi det ändå. Vi har alltid planeringsmöte för alla projektledare och vår lagerchef Jonas på morgonen, ibland även på eftermiddagen. Vi har månadsmöten, ledande montörsmöten, ledningsmöten, arbetsmiljömöten, ja det blir mycket möten men vi har börjat se värdet att ha det. Det är självklart också viktigt att vi ger rätt förutsättningar när vi arbetar med säkerhetslösningar och det får vi genom att utbilda oss vilket
vi strategiskt följer upp under våra lågsäsonger. Nu har Chrille ett utvecklingssamtal varje halvår med personalen och även med oss som ägare. Vi får en helt ny feedback och personalen får uppföljning. Vi i ledningen får inte alltid veta sådant som stör i det dagliga arbetet, men nu har vi skapat olika forum där man kan komma till tals, det är insiktsfullt, säger Pirre.

”Ingen ska förolyckas eller skadas.”

-Vi försöker göra medarbetarna så delaktiga som möjligt i vår företagsstrategi, de får tycka till i de olika forum vi arbetar i. Men förstå mig rätt. Vi har gnäll också, det är inte en felfri vardag där alla alltid är lyckliga. Men det är ett bra kvitto när personalen väljer att stanna på P&L trots att de får erbjudande på annat håll, fyller Chrille i.

-Med det nya arbetssättet så ser vi ännu mer individen och det tror vi också skapar en större trivsel, säger Ludde.

ENGAGEMANG
Det märks att P&L Byggställningar är mitt i en intensiv utvecklingsfas. Pirre, Ludde och Chrille berättar engagerat om hur de vill att företaget ska ligga i framkant, arbeta med personalen så att de återspeglar företagets anda i kundmötet och i de 100-tals ställningsprojekt de levererar varje månad. Så många projekt att de inte kan sammanfatta dem mer än att det är många byggställningar och väderskydd. De är också engagerade i framtidens utbildning för ställningsbyggare, lärlingsutbildningar, samtalar med Linköpings kommun om hur säkerheten runt byggarbetsplatser för tredje man kan förbättras med mera. De tar allvarligt på frågor runt säkerhet.

-Vi vill förhindra olyckor, oavsett om det gäller vår egen personal, vår kund eller tredje person som passerar ett bygge. Det värsta som kan hända är att någon kommer till skada för att vi inte följt gällande lagar och säkerhetsföreskrifter. Ingen ska förolyckas eller skadas! poängterar Pirre.

Ludde och Pirre

SAMARBETSPARTNER
Ställningsbranschen har sina utmaningar. Förändringar är tuffa att genomföra och det är tufft att ligga i framkant och att sparka in stängda dörrar, ta betalt, digitalisera sig och så vidare. Då, 2013, var det svårt att få banken att låna ut pengar, trots att Pirre och Ludde visade upp kommande affärer för flera miljoner.

-När vi startade P&L så fick vi hjälp av Layher, vi uppskattar att ni såg en potential i oss, för det gjorde inte banken trots att vi visade ingående affärer för 6 miljoner. Ett förtroende vi är glada för och vi har ännu inte gjort ett negativt resultat, säger Pirre och fortsätter:

-Vi säger inte att vi är billigast, men vi ska vara bäst. Därför väljer vi våra leverantörer/partners efter samma kriterier, det gäller ju allt från att vi handlar från Layher till valet av bank och så vidare. Vi uppskattar er tillgänglighet och leveranssäkerhet, precis det vi eftersträvar. Klart att det inte alltid fungerar felfritt, men ni är fan så mycket bättre än konkurrenterna! Med service, support och logistik. De fördelar som vi vill framhålla för P&L, ser ju vi hos Layher också – därför har vi valt er. Fortsätt att utveckla det ni är bra på!

FRAMTID OCH UTVECKLING
-Det här med digitala ritningar. Det är en utveckling vi måste göra – det är framtiden och vi vill gå i bräschen. Emil Ekdahl, projektledare hos oss, jobbar med LayPLAN CLASSIC sen i somras och han kommer snart igång med LayPLAN CAD också. Han tycker det är roligt till skillnad från mig och Pirre. Vi hoppas ändå att han kan lära oss andra lite också. Han ritar ett hus på några minuter. Vi vill ju behålla vår duktiga personal och här finns en utvecklingspotential för dem, säger Ludde.

-Här jobbar vi inte med whiteboards och tuschpennor när vi planerar våra resurser. Våra styrkor är tillgänglighet, intern logistik och resursfördelning genom att vi är väldigt digitala. Det har sparat oss otroligt mycket tid och ger oss möjlighet att hålla en hög service och leveranssäkerhet för våra kunder, förklarar Pirre.

-Vi ska vara ett Byggställningsföretag i toppklass, med fokus på kunder och medarbetare, fyller Chrille i.

-Vi vill vara en trygg och långsiktig arbetsgivare. Det kommer gynna oss i slutändan, avslutar Pirre.

Foto: Magnus Strindberg Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB