Projekt

Futuristisk domteater byggs med TG 60

Umeå Universitet bygger nu Curiosum, en del av en unik nationell satsning av digitala labb och lärmiljöer i världsklass, kallad Wisdome initiativet. En av Umeås industribyggnader från 1909 byggs om och ansluts till en unik domteater i betong, med plats för 360° filmduk.

BERGNÄSETS STÄLLNINGSMONTAGE STÅR FÖR STÄLLNINGSBYGGNATIONER NÄR NCC UPPFÖR DEN
UNIKA DOMTEATERN.
Rico Andersen, ansvarig för beräkningar och ritningar och teknisk support på Bergnäset, samarbetar med NCC i projektet. Domen är 16 meter i diameter och taket består av 20 stycken takblock á 3 ton som tillsammans bildar en halvsfär ovan mark.

Curiosum Umeå, White arkitekter
Arkitektskiss: White arkitekter

– Alla takblock skulle vila i mitten och toppen av domen. Jag ritade upp Layher TG 60, systemet är gjort för stora belastningar och som har en mycket utförlig teknisk beskrivning, med tabeller för belastning. Från början hade NCC planerat att de skulle sätta ett takblock i taget, medsols. Jag insåg att det inte var möjligt då det blev för mycket och ojämn belastning. Istället presenterade jag en lösning där man monterade ett väggblock som en båge, mittemot varandra samt att vi förstärkte stämpet med golvfästen och vajer från toppen. Största utmaningen var ändå att få till de två första på grund av all vikt och att passformen på blocken inte stämde med ritningen, förklarar Rico.

Curiosum under väderskydd

STÄMP OCH FRISTÅENDE VÄDERSKYDD
Under några dagar under sommaren byggdes stämpet och takelementen kranades på plats och fogades samman.

– Stämpet bestod av 4 torn, 11,5 meter höga med inplankning, 70 konsol runt tornen och med räcken så man kunde gå omkring och ta emot väggelementen, samt ett trapptorn. Domen är 16 meter i diameter. Vi har också byggt ett fristående väderskydd över domen. Ytskiktet som ska bestå av plattor är försenat och domen behöver skyddas under vintern. Väderskyddet är baserat på Layhers typfall och jag är stenhård på att våra montörer bygger våra väderskydd så som jag har ritat dem, med ballast på rätt ställe osv. Nu har kunden, NCC, tagit över och de beräknar vara klara under våren 2020.

Foto: Bergnäsets Ställningsmontage, White Arkitekter Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB