Produkt i fokus

Keder XL lyftsäkring

Den nya lyftsäkringen från Layher låser rullbara väderskydd och stödställningar mot varandra. Lyftsäkringen är effektiv, säker och lätthanterad och förebygger att väderskyddet förflyttas ur sitt läge vid höga vindlaster. 

Lyftsäkringen är utvecklad i Sverige med syfte att utforma en lättanvänd komponent som både kan ta upp stora lyftkrafter av rullbara väderskydd och är enkel att hantera. Genom att använda lyftsäkringen motverkas de krafter som kan uppstå vid höga vindlaster omkring stora väderskydd. Resultatet är en smidig komponent som gör att du som användare kan effektivisera och förenkla användandet av väderskyddet samtidigt som du kan garanterar högsta säkerhet för de som arbetar med och under väderskyddet.

Lösningen består av rejäla stålkomponenter och en stark stålvajer. Ett orangefärgat slitskydd runt vajern underlättar visuell kontroll av att alla lyftsäkringar är monterade. Detta effektiviserar såväl montage som förflyttning av väderskydd.

Montage görs enkelt i varje ända på takfotskonsolerna. Lyftsäkringen låses med en särskild skarvtapp och låsbult i takfotskonsolen därefter träs vajern igenom rulltaktsbalken, under ett av de nedre rören och upp till den andra änden av takfotskonsolen och låses med en andra låsbult. En vertikal dimensionerad bärförmåga på 45 kN och en tillåten last på 30 kN genom en lätt spänd lyftsäkring håller taket på plats.

När taket ska rullas behöver endast ena fästet på lyftsäkringen demonteras och vajern dras ur. Den lösa änden fästs upp på den andra änden och sitter kvar i takfotskonsolen. På så sätt åker lyftsäkringen med under förflyttningen och kan enkelt återmonteras så fort taket kommit i sitt nya läge.

Lyftsäkringen säljs en och en och är en lagervara. Den kompletterar befintliga tillbehör som krokar på rullvagnar, stoppkopplingar på räls och takfotskonsoler.

Ta del av monteringsinstruktionen för Layher Keder XL tillsammans med monteringsinstruktion Layher Keder XL lyftsäkring för rulltaksvagn.

  • Förebygger att rullbara väderskydd lyfter vid vindlaster
  • Enkel att montera och nedmontera i takfotskonsollen
  • Orangefärgat slitskydd – underlättar visuell kontroll över montage/nedmontage
  • Lyftsäkringen låser med en vertikal uppåtriktad dimensionerad bärförmåga på 45 kN, tillåten last är 30 kN

FAKTA
System: Keder XL – rullbart
Artikelnummer: 8038.050
Längd: 1,2 meter
Vikt: 2 kg
Tillåten last: 30 kN
(Vertikalt uppåtriktad. Dim. bärförmåga 45 kN.)

Foto och illustrationer: Layher AB           Text: Fredrik Wik

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB