Projekt

Temporär gångbro i väntan på Wasalines Aurora Botnia

Umeå Hamn satsar stort på att utveckla området. Framöver väntas inte bara större godsflöden utan också fler och mer djupgående fartyg. Under maj 2021 kommer färjelinjen Umeå – Vasa trafikeras av det nya och större fartyget Aurora Botnia vilket bland annat kräver en ny och högre passagerargång. Altum Service har därför uppfört en temporär gångbro medan Peab förstärker piren, utför rivningsarbeten och anlägger en ny ankomsthall och högre permanent passagerargång.  

PEAB KONTAKTADE ALTUM I UMEÅ MED EN FÖRFRÅGAN OM EN TÄCKT GÅNGBRO VID WASALINES FÄRJETERMINAL. Initialt övervägde Altum en lösning med Layher Allround och Protect-system då det är ett effektivt väderskydd. Men gångbron skulle uppföras på en pir i havet och också vara en lång, smal och hög konstruktion som lätt kunde ta vind vilket visade sig vara en prövning.

Marcus Nilsson,
försäljning, Altum Service

– Vi undersökte olika lösningar under flera veckor. Det var en del utmaningar, som risk för höga vindlaster och vi fick inte förankra i betongen, risken fanns att armeringen inte skulle hålla. Peab ville ha en tät tunnel, men det var omöjligt med vindarna från Norra Kvarken. Det får ju absolut inte hända något med passagerarna på gångbron men Peab var väldigt lyhörda för säkerheten när vi berättade om vindlasterna. Så vi kontaktade Layher för att hitta rätt konstruktion, berättar Marcus Nilsson, försäljningsansvarig på Altum.

– Våra testberäkningar på konstruktionen visade att vi behövde ta fram en särskild lösning. Det hade kanske gått att förankra den höga smala ställningen neråt mot piren men detta hade krävt mycket arbete och åverkan på den. Så vi föreslog att förankringen skulle ske i några kvarvarande stålbalkar och fundament från den gamla gångbron. Konstruktionen klarar då vindhastigheter på cirka 30 m/s, förklarar Fredrik Wik, projektingenjör på Layher.

Tobias Strandberg,
Projektledare, Altum

– Så vi förankrade bron genom att själva skruvfästena sattes med expander i piren så att ställningen inte kunde röra sig. I gamla passagerargångens stålkonstruktion monterade vi en diagonal vid varje pelare och förankrade då ställningen. Nu kommer bron kommer stå stabilt till sista april. Den första maj 2021 ska den nya gångbron på 14 meters höjd vara klar och då kommer också den nya färjan Aurora Botnia, säger arbetsledare Tobias Strandberg på Altum.

Bra väderförhållande under montage
Den temporära bron blev totalt 87 meter lång och 2 meter bred. De första 15 meterna, som ligger närmare färjeterminalen, var inte utsatta för vindlaster på samma sätt och kunde förankras i huset. Mer utmanande var montaget av resterande bro på piren.

– Vi hade fruktansvärd tur när vi monterade bron på den smala piren, det har väl sällan varit så bra väder under oktober-november. Peab hjälpte till att köra ut material med traktor och vi använde rep och hjul för att få upp materialet, bomlaget var på 5,40 och taket på 8 meter. Vi hade tur, när första stormen kom så låg Wasalines fartyg i hamn och läade och andra gången slets bara lite väv sönder så då var vi ute och bytte ut den, berättar Marcus.

– Och vi satte 4 horisontalstag längs sidorna som räcke och längs gångtunneln vid huvudbyggnaden och ute på piren monterade vi utrymningsvägar, fyller Tobias i.

Marcus och Tobias berättar också att det var stimulerande och roligt att få bygga något annorlunda. – Hela projektet har varit väldigt positivt, samarbetet mellan oss, Peab och Layher. Att vi har fått bra hjälp från Layher med uträkningar och värden som vi kunnat presenterat för Peab. Och lyhördheten från Peab, de har varit väldigt förstående. Det är en hög ställning mitt på en väderutsatt pir i havet, utan något skydd från något håll. Vi blev väldigt glada när vi slutligen fick en beställning eftersom vi hade lagt ner mycket tid på att hitta en lösning. Att arbeta med ett annorlunda projekt, det var faktiskt skitroligt, säger Marcus entusiastiskt.

FAKTA
System: Layher Allround
Max vindlaster: 30 m/s
Karakteristiskt hastighetstryck: 0,81 kN/m²
Mått på lösning: 8 meter högt, 2 meter brett och 87 meter lång gångbro, bomlag på 5,40 meter
Övrigt: kvadrupla räcken, 2 stycken utrymningsvägar

Källa: shipowners.fi, umeåhamn.se

Foto: Sune Grabbe samt Altum Service                        
Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB