Stämp

Säker formställning vid tunnelbyggnation

Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn, ska under sommaren 2020 öppnas och ta emot fartyg, tåg och lastbilar. I samband med byggnationen anläggs ny infrastruktur, bland annat en helt ny järnvägslinje. Linjen ska delvis passera igenom en tunnel där TG 60 – formställning från Layher, kom väl till pass vid gjutning av tunnelportalerna.

Visionsillustration från Stockholms Hamnar
Slutskedet av bro- och tunnelprojektet (dec 2019)

MARKARBETEN, OLIKA TYPER AV BROAR OCH EN TUNNEL
Utanför Nynäshamn har Veidekke Anläggning en utförandeentreprenad på uppdrag av Stockholms Hamnar, för att anlägga en större väg- och järnvägsknut. Dotterbolaget Brinkab står för ställningsarbeten under projektet, bland annat formställning vid två tunnelmynningar. Efter att järnvägstunneln sprängts fram i berget slutförs ytskiktet av tunnelportaler ifrån Layhers formställning.

Carl Bromarker, konstruktör, Brinkab

Carl Bromarker, projektingenjör och konstruktör på Brinkab berättar:
– Jag presenterade en ritning för Veidekke och förklarade hur Layher TG 60 kunde användas som en lösning för tunnel portalerna. En kombination av arbetsplattform med räcken och trappa där knektar och form kunde byggas. Dessutom en integrerad portal som på snabbt och enkelt sätt kunde byggas ihop med stämpet innan själva gjutningen. En lösning Layhers system erbjuder genom integrationen mellan Allround och TG 60.

Utanför tunneln byggdes en säker inplankad arbetsyta. De färdiga broknektarna drogs sedan in i tunneln på stämptornen som var integrerade med plattformen utanför.

Säker formställning vid tunnelmynning

FORMSTÄLLNING
– Utanför tunneln stod 8 stycken TG 60 torn med en portal under som gav en fri höjd på 5 meter och en bredd på 4,6 meter. Plattformen var till för att säkert bygga ihop knektar och form. När detta arbete var klart byggdes formställningen färdig i tunneln och hela paketet drogs in på plats. Inne i tunneln radades TG 60 ramar efter varandra med fackmåtten 0,73 meter och 0,45 meter. Jag hade beräknat att lasten från betongen på bockryggen skulle vara 54 kN/m på det mest utsatta stället, förklarar Carl.

SÄKERHET TROTS TIDSPRESS
Tidspressen i projektet har varit överhängande men säkerheten måste alltid beaktas. Formställningen från Layher blev en helhetslösning med arbetsplattformar, räcken, trappor och sänkfötter integrerat med styrkan i TG 60-ramarna.

Magnus Burén, arbetsledare betong, Veidekke

– Vi såg stora fördelar med en färdig ställning med bra arbetsplattform att gå på. En säkerhet då våra duktiga yrkesarbetare arbetade både sena kvällar och flera helger för att hinna med. Tidsplanen var tight för armering, särskilt för den ena bergsanpassade portalen, säger Magnus Burén, arbetsledare betong på Veidekke.

Foto: Privat, Max Lander/Parapix, Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar, Hannah Fhager Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB