Projekt

Säker korsning med plattrambro

Västerås stad förbättrar trafikflödet för fotgängare och fordon genom att anlägga en planskild korsning. Entry Group har fått uppdraget att genomföra hela projektet inklusive gjutning.

Niclas Westberg, produktionschef,
Entry Group AB

KORSNINGEN HAR UNDER EN LÄNGRE TID HAFT ETT STÖRT TRAFIKFLÖDE. Fotgängare, cykeltrafikanter och fordon har reglerats med trafikljus vilket skapat köer samt en otrygg miljö för de barn som ska ta sig till intilliggande skola. Genom att gjuta en plattrambro med anslutande ramper ska korsningen bli säker lagom till höstens skolstart.

– Trafikomledningen var utmanande. Västerås stad ville först att trafiken skulle gå igenom projektet men utifrån vår riskanalys med utgång från både trafikanter och ur arbetsmiljösynpunkt var det inte säkert. Redan i november 2020 började vi i stället leda om trafik och den omledningen kommer pågå fram till augusti 2021. Vi har även gjort en provisorisk gång- och cykelväg runt byggarbetsplatsen, för att göra det säkert för tredje man. I projektet ingår allt, till exempel omläggning av fjärrvärme, kablar, vatten och avlopp, asfaltera leder och att gjuta in armaturer och ledslingor i betongbron – det kommer bli spännande att se hur det ter sig när vi ska tända upp. Jag har aldrig varit med om så omfattande gestaltning, säger Niclas Westberg, produktionschef på Entry Group.

”Montörerna byggde tornen vid sidan om
sen så lyfte vi dem på plats när vi bottnat.
…smart att vi kunde förbereda montaget.”

Projektering och uppförande av plattrambro
Bron har en regelbunden geometri och mycket liten lutning vilket gjorde formställningen förhållandevis enkel att projektera och uppföra.

Camilla Borghi, projektingenjör på Layher

– I det här projektet var Entry ansvarig för att tillhandahålla de primära och sekundära balkarna, sänkbalkarna och formvirket, så vi på Layher koncentrerade oss på de tio TG 60-tornen. För en säkrare och bekvämare arbetsmiljö har vi tillsammans med kunden kommit överens om att ha arbetsplattformen placerad 70 cm under primärbalkarna. Det innebär att arbetsplanet monteras både mellan och inuti tornen. Fallrisk undveks genom fotlister och räcken längs de två öppna kortsidorna av bron. Layhers underslag och sänkfötter ingår förstås i konstruktionen vilket minskar den totala utskruvningen vid topp- och bottenskruv och underlättar nedmonteringen. För att underlätta monteringsfasen av den vertikala formen har vi också tillhandahållit formskruvar för temporärt stöd inför gjutningen av den vertikala väggformen. Entry har även använt sig av Layhers trapptorn och arbetsställning, berättar Camilla Borghi, projektingenjör på Layher.

Plattrambro

Plattrambron är 9,3 meter lång och 6 meter bred, när gång- och cykelvägen är asfalterad därunder kommer den fria höjden vara 3 meter. Till bron ansluts på båda sidorna 25 meter långa gjutna tråg i form av ett U som fungerar som anslutande ramper med höga väggar vilka håller grundvattnet borta.

– Vi har använt oss av konstruktionsritning från Layher och oberoende verifiering av den temporära ställningen. TG 60 fungerade bra till plattrambron. Montörerna byggde tornen vid sidan om sen så lyfte vi dem på plats när vi bottnat. De hade helt enkelt tid över och då var det smart att vi kunde förbereda montaget. När betongjobben på bron är klara så återfyller vi marken runtom. När man kommer upp till överkanten på bron så gjuter vi länkplattor. Det är en betongplatta som ligger delvis på bron och under vägen för att fördela lasterna från fordon. Länkplattorna säkerställer fullvärdig bärighet när det är svårt att fylla massorna kompakt. Då gör man en sådan här lösning och fördelar vikten på större yta. Det innebär ett kort gjutjobb i lågform på mark, förklarar Niclas.

Projektets tidplan har stämt väl överens med verkligheten, något som är Niclas är nöjd med.

– Vi har varit fyra till sju personer som jobbat med bron plus arbetsledaren Mattias Stray. Vi har hand om hela projektet, det är tidspressat men vi ligger i fas, kanske till och med lite före, det känns bra, säger Niclas.

FAKTA
System: Layher TG 60 med trapptorn Allround samt HEB 120 och HEB 300, broar
Beräknad belastning/spira: 40 kN/spira (karakteristiskt värde)
Yttermått formställning: 9,3 x 6 meter, fri höjd 3 meter samt anslutningsramper på vardera sida – 25 meter
Höjd TG 60-torn: Varierade höjder på torn 1,5 – 4 meter
Övrigt: Fullständig inplankning under primärbalk, inplankning av underliggande nivåer. Konsoler längs sidorna. Fallskyddsräcken. Sänkfötter. Trapptorn.

Foto: Entry Group/Mattias Stray Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB