Projekt

Säkrare, snabbare och billigare med ”franska räcken”

RSG Ställningar har länge letat efter ett rejält projekt för Layhers förmonterade skyddsräcken. Ett projekt där det fanns möjlighet att utvärdera om skyddsräckena verkligen var säkrare, snabbare och billigare – nu har tiden blivit rätt.

Fredrik Hartwig & Pontus Norell
Fredrik Hartwig & Pontus Norell, RSG Ställningar

ÄNTLIGEN HAR DET BLIVIT LÄGE ATT TESTA DET ”FRANSKA RÄCKET”. På uppdrag av AB Svenska Bostäder bygger Serneke ett 11-våningar högt punkthus i centrala Stockholm, kallat Tegnérs torn. Ställningarna byggs av RSG Ställningar och för montaget, som följer fasaden som byggs upp i takt med stommen, ansvarar Fredrik Hartwig, ställningsledare och montör, samt kollegan Pontus Norell, montör.

– Det är många som är nyfikna på räcket, andra firmor har stannat till och fotograferat bygget och ställt frågor, berättar Fredrik.

För de som inte arbetat med Layhers förmonterade skyddsräcke tidigare får man lära sig ett nytt sätt att montera. När man fått in snitsen med ”piggen” kan en montör bygga skyddsräcket på egen hand. Räcket monteras underifrån, vilket innebär att man har ett säkert tillträde med fallskyddsräcke på plats i förväg när man når nästa bomlag. Denna monteringsmetod uppfyller den första prioriteringen i Arbetsmiljöverkets krav på kollektivt förmonterat fallskydd, se faktaruta.

”Vad är skillnaden mellan ett par krokar och två fästen?”

– Vi har provat lite olika alternativ. Först satte vi bomlagen och monterade uppifrån. Men de senare bomlagen har vi krokat i nerifrån innan vi lägger plattformar. Säkerhetsmässigt så är nerifrån det bästa och det går relativt fort. Det är en invänjningsfas och vi testade olika metoder men nu så går det väldigt smidigt och ställningen är lika stabil som i vanliga fall. Vi undrade i början ”vad är skillnaden mellan ett par krokar och två fästen?” men det är skillnad och det drar ner vikten rejält. Särskilt för den här ställningen som var beräknad med två belastande bomlag, förklarar Fredrik.

Tegners Torn Sabbatsberg Stockholm
Tegners Torn, Stockholm

Fasadarbetarna färdigställer en våning var fjortonde dag. RSG:s montörer ligger ett till två bomlag före och får ställningsmaterialet lyft av byggkranen till aktuellt bomlag. Ställningen ska avslutas med ett väderskydd, då har de nått 32 meter över mark.

– Ibland sticker spirtopparna upp två meter. Då blir det lite jobbigt att få in vårt material emellan och dessutom blåser det en del där uppe. Men vi har haft tillgång till kran hela tiden, just därför har vi bara behövt vara vi två på plats, konstaterar Pontus.

De båda montörerna jobbar effektivt och systematiskt. Det har hittills tagit max 1,5 dag för dem att bygga ett bomlag runt huskroppen. Utöver det så hjälper de byggnadsarbetarna på plats om någon förändring behöver utföras för att komma åt, alla har olika behov. Dessutom utför Fredrik och Pontus löpande provdragningar av alla förankringar, dokumentation samt service av hissbrygga och flak.

Patrik Fernström RSG Foto Magnus Strindberg
Patrik Fernström, operativ chef på RSG Ställningar

– Tegnérs Torn är en nybyggnation. Det var en djup grop när vi kom hit i juni, men det här går undan. Vi har fått montera trippelspiror för att
klara vikterna, vi har inte använt konsoler för att få ner egenvikten men vi har fått till det perfekt. Det känns bra för det är ju första gången som vi jobbar med ”franska räcken”. Ställningen i sig är unik, den är så hög och med kommande väderskydd blir belastningen väldigt stor, därav trippelspirorna, säger Patrik Fernström, Operativ chef på RSG.

För tre år sedan började Patrik jobba för att RSG Ställningar skulle börja med förmonterade räcken men pilotprojektet behövde vara så pass omfattande att de tydligt kunde följa upp om det blev smidigare och mer lönsamt än traditionell ställning.

– Jag har väntat på ett ordentligt projekt som är högt. Som det ser ut nu så har Fredrik och Pontus hållit tidsplanen, de är ju både duktiga och tänker på tiden. Och RSG ska ha den högsta säkerhetsnivån. Det är vår vision att skapa Sveriges säkraste arbetsplatser, det är grunden i vårt företagsbyggande. Så då är det ju konstigt om vi inte använder de förmonterade skyddsräckena. Det kan vara lite krångligare logistik för killarna, men nu kan vi konstatera att med ”franska räcken” blev projektet både säkrare, snabbare och billigare än traditionell ställning, men framförallt har det inneburit ytterligare två högre säkerhetsnivåer, konstaterar Patrik.

FAKTA
Layhers förmonterade skyddsräcke monteras från bomlaget under och ersätter det ordinarie räckets överledare och mellanledare (två horisontalstag eller ett dubbelräcke).

Efterfrågan i Sverige uppstod när Arbetsmiljöverkets föreskrift för ställning, AFS2013:4, trädde i kraft. Föreskriften nämner specifikt hur skydd mot fall skall uppnås i § 53. Räcket kallas i branschen för det ”franska räcket”, då det använts i Frankrike i över 20 år eftersom krav på förmonterat räcke funnits i det franska regelverket sedan länge.

Foto: Magnus Strindberg Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB