Projekt

Slussen – mer än ”bara en ställning”

Stockholm växer och Slussen anpassas till dagens förutsättningar och behov. 2025 kommer vi att se en ”ny knutpunkt” med tilltalande mötesplatser, mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik, rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk. På en liten yta arbetas det nu med komplicerade små och stora projekt med stor säkerhet under noggrann planering.

STOCKHOLMS STAD HAR GETT FLERA UTFÖRARE UPPDRAGET ATT SKAPA DEN NYA SLUSSEN.
Arbetsplatsen måste var väl organiserad. Gångstråk för utförarna är upprättade för att minimera risken att tunga fordon ska korsa vägen när yrkesarbetare och tjänstemän rör sig i området. Det är ont om utrymme, så lagerytor för material är sällsynta och logistik måste prioriteras. Högaktuellt träffar Ola Lundberg, arbetsledare produktionssupport och huvudansvarig för ställningsbyggnation för projekt Slussen för Skanska och Mattias Lindström, arbetsledare Slussen för Sjöbergs Ställningar för att prata om säkerhet, delprojekt och ställningar.

Ola Lundberg arbetsledare Skanska
Ola Lundberg, Skanska

SÄKERHET FRAMFÖR ALLT
– Skanska ligger i framkant med säkerheten och vi får med våra underentreprenörer på samma resa. Vi har skyddsronder och varje morgon går vi genom dagens riskfyllda arbete. Det kan i ställningssammanhang betyda att vi har mycket transporter och att det viktigt med ögonkontakt. Vi har skyddsrond veckovis där ställningsentreprenören. Sjöbergs Ställningar i det här fallet, följer med. Det man kan upptäcka vid en sådan rond i ställningssammanhang kan vara att det gröna ställningskortet är bortblåst så man inte vet om man får beträda ställningen. Det kan också vara någon som har tagit bort något från ställningen, då stänger vi av ställningen. Efter ronden åtgärdar Sjöbergs problemen. Säkerheten är något jag vurmar för. Alla ska få komma hem efter arbetsdagen, berättar Ola.

Mattias har arbetat med ställningar i över 20 år och varit arbetsledare dedikerad till Slussen i drygt ett år. Han förklarar också att säkerheten och planeringen för ställningsprojekten är A och O varje dag och att man tar ansvar för sin egen och andras säkerhet.

”Observationer är ett av de viktigaste verktygen vi har för att förebygga olyckor.”

Mattias Lindström arbetsledare Sjöbergs Ställningar
Mattias Lindström, Sjöbergs Ställningar

– Vi går alltid igenom en ”work safeplan” och plan för uppförande
innan vi utför ett jobb. Vi är väldigt noga med säkerheten, och
det innebär också att vi går igenom selar och övrig personlig
skyddsutrustning. Dessutom brukar vi spänna upp anordningar för att kunna koppla oss på ett säkert sätt så att vi kan röra oss lätt, framförallt på större ställningar.

Det kan innebära att vi spänner upp vajrar så att vi inte behöver flytta kroken så ofta och över vatten använder vi seglarväst. Vi
har många mindre ställningar som flyttas med kran och då är det alltid med en ”slinger”. Det vill säga att en av våra gubbar, han har ansvaret att fästa ställningen innan lyft, det får ingen annan göra, förklarar Mattias.

På Slussen arbetar de med appen BuildSafe. Där registreras observationer och risker. Alla som arbetar på Skanska kan få inloggning, men det är arbetsledarna som får ett meddelande om något behöver åtgärdas inom deras område. Då ska man åtgärda risken omgående och därefter markera som åtgärdad. Om man inte åtgärdar risken så kommer sms löpande som påminnelse.

– Jag tycker den fungerar jättebra. Förr skulle observationerna skrivas på papper och lämnas in. Nu kan man ta en bild, skriva en kort text och skicka in observationen eller tillbudet och taggar platsen. Det är lätt att följa upp och åtgärda observationerna, säger Mattias. Observationer är ett av de viktigaste verktygen vi har för att förebygga olyckor, vi tar lärdom hela tiden, poängterar Ola.

STÄLLNINGAR AV ALLA TYPER
Slussen består av cirka 25 huvudentreprenader fördelade på Land, Berg* och Vatten, varav Skanska har Land- (SN81) och Vatten-områdena (SN71). På båda sidorna finns flera olika arbetslag och yrkesgrupper som behöver alla typer av ställningar. Ola och Mattias har ett nära samarbete, arbetsledarna beställer ställningarna via en beställningsorder som Ola godkänner och Mattias ser till att de utförs.

– Samarbetet med Skanska fungerar väldigt bra trots att det är många arbetsledare som beställer. Vi bygger arbetsställningar, gångbroar, trapptorn, Heavy Duty-torn, stämp, utrymningsvägar, räddningsställningar för dykare, bullerplank med Protect – här bygger vi mycket mer än bara ”en ställning”. I sommar kommer vi börja jobba skift, då blir vi fler än de 17 montörer som är på plats dagligen idag, säger Mattias.

Större ställningar ritar Jonas Isaksson Greman på Sjöbergs i LayPLAN CAD och så läggs de in i APD-planen. Planen är väldigt tydlig med tecken och färger, så den är enkel att förstå och finns utskriven och tillgänglig för alla i samtliga bodetableringar. Den digitala planen följs upp av Skanska och vid större förändringar så byts den ut på alla ”offentliga” platser i arbetsområdet och i de räddningsboxar som finns utplacerade till räddningstjänsten vid en nödsituation.

”Vi är 17 montörer som är på plats.”

– Vi försöker att planera i tidigt skede. Jag tycker överlag att Sjöbergs även löser snabba quickfix, när vi ville ha ställningen ”igår”. Det finns ingen lagringsyta på innerstadsprojekt därför har vi vårt materialupplag för Slussen hos Sjöbergs. Så vi har alltid material så länge det inte är jättemycket. För vår del är det toppen att vi har den ytan. När vi river större mängder så måste logistiken fungera så Mattias har mycket att ordna. Vi har en 3-dagarsregel att en oanvänd ställning ska bort, förklarar Ola och fortsätter;

– Vi upplever att samarbetet också fungerar mellan Sjöbergs Ställningar och Layher, det är en trygghet för oss på som beställare. Jag tycker det är kul att se ert (Layhers) engagemang, att man är intresserad av det man levererar. Vi är riktigt, riktigt nöjda med ställningarna i Slussen.

*Implenia ansvarar för huvudentreprenaden Berg.

FAKTA OM SLUSSEN
Stockholm Stad bygger om Slussen. 2025 ska ombyggnaden av Slussen vara färdig. Målet är smidigare möjligheter att resa, bo och mötas. Ett stadsliv som är attraktivt, tryggt och en levande del av Stockholm. Dricksvatten för hela Mälardalen och minskad risk för översvämningar runt Mälaren och dess bebyggelse samt förhindra saltvatteninträngning. 2040 ser man en vision av byggnader, offentliga miljöer och kollektivtrafiken som ska vara tillgänglig för alla vilket bidrar till ett demokratiskt Stockholm. Under hela ombyggnationen ska hållbara material användas.

Foto: Magnus Strindberg, Mihhail Telkov Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB