Projekt

Sveriges längsta hängbro

Den 179 meter långa cykel- och gångbron över Umeälv byggs nu i en samverkansentreprenad med Veidekke för Umeå kommun. Bron kommer bli den längsta hängbron i Sverige och underlätta för Umåeborna att nå rekreationsområden och gynna grön arbetspendling.

Den 179 meter långa cykel- och gångbron över Umeälv byggs nu i en samverkansentreprenad med Veidekke för Umeå kommun. Bron kommer bli den längsta hängbron i Sverige och underlätta för Umåeborna att nå rekreationsområden och gynna grön arbetspendling.

Lundabron pyloner
Lundabrons ställningsklädda pyloner

DE ENORMA PYLONERNA ÄR PÅ PLATS. De har monterats ytterst noggrant på vardera landsidan, 30 meter upp har avvikelsen endast tillåtits vara 3 cm. Veidekke har anlitat Brinkab som levererat mer än 200 ton Layher Allround som arbetsställning runt de fyra pyloner. De har även konsolat ut ställningen 6 meter över älven, på den södra landsidan. Mellan pylonerna löper nu montagevajern vilken är till stöd när man från sydsidan arbetar med att lansera brons rörkonstruktion.

– Från ställningsidan tror jag inte att det varit några större problem. Vi har byggt och levererat det som önskats och fortsätter att vara på plats nu och anpassar ställningen när de börjar skjuta ut rören över älven till norra sidan. Montagevajern tappar lite höjd av belastningen och då anpassar vi ställningen så att yrkesarbetarna kan jobba. Våra fem killar som monterat gör och har gjort ett jättebra jobb, säger Håkan Bergman, arbetsledare på Brinkab.

Under projektets gång har Brinkab haft stöd av Layhers tekniska avdelning så att en säker och praktisk arbetsställning kunnat monteras. Ställningen används av yrkesarbetarna som ska utföra betong-, målnings- och svetsjobb. De fyra betongpylonerna har monterats i sektioner, däremellan ska det anläggas bärkabel med hängstag och ett timglasformat brodäck på 700 ton. Bron kommer vara 179 meter lång, upp till 8 meter i bredd och ha en livstid på minst 80 år.

Efter förseningar då extra insatser bland annat fått göras i berget och utmaningar med den komplexa hängbrokonstruktionen, är man nu i full gång med byggnationen. Sveriges längsta hängbro kommer tas i bruk innan årsskiftet 2019/2020 och helt färdigställas sommaren 2020.

Följ med SVT upp i ställningen runt pylonerna.
De senaste bygghändelserna rapporteras här.

Foto: Veidekke och Zolland, Magnus Larsen Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB