Trappa/tillträdesled

Med våra trapptorn och gångbroar får du en enkel, säker och ekonomisk montering och demontering anpassad efter befintliga förhållanden. Säkerhetskraven på tillträdesleder är höga, och du kan vara säker på att våra lösningar är godkända och når upp till dem.

Kontakta oss