Väderskydd

Tre vanliga typer av väderskydd

I takt med att allt fler beställare ser fördelarna med väderskyddat byggande ökar antalet väderskyddsprojekt. Väl utförd projektering och montering enligt ritning är ett måste.

VÄDERSKYDD KAN UPPFÖRAS PÅ EN RAD OLIKA SÄTT. Beroende på hur väderskyddet uppförs kommer det att ge upphov till olika reaktionslaster. Ett fristående väderskydd beter sig inte alls på samma sätt som ett väderskydd som ”bara” monteras på en ställning som är förankrad mot fasad. Detta är enkelt att förstå om man betraktar respektive tillämpnings statiska system. De flesta ställningssystem uppförs av relativt slanka strukturer.

De måste som regel antingen förankras mot en befintlig byggnad som klarar att överför krafterna eller förses med breddning, extra stagning och ballast. Alternativt kan olika vajerlösningar med ballast vara ett alternativ, men det har ofta visat sig svårt på grund av platsbrist. För att vajersystem ska få god effekt måste de flyttas långt ut på sidorna om det föremål det avser stadga upp.

Väderskydd ger upphov till höga horisontella krafter som normalt leds in i fasaden via ställningens förankringar. De högsta förankringskrafterna uppstår närmast väderskyddets topp. Ju färre förankringar, eller lägre placerade förankringar, desto större yta per förankring. I fallet med fristående väderskydd måste ballasten i kombination med breddningen vara ställningens bas.

KUNDFÖRMÅN – KOSTNADSFRI TEKNISK SUPPORT
Layhers tekniska avdelning består av tre projektingenjörer, en beräkningsingenjör och en teknisk samordnare, alla specialiserade på ställningar och väderskydd. Per Hammar, teknisk chef för avdelningen berättar vilken support de kan bistå kunderna med:

– Vår tekniska supportavdelning kan hjälpa till med rådgivning om olika lösningar. Många frågor rör ovanliga geometrier och fristående väderskydd. Eftersom vi ser så många väderskydd har vi sett det mesta. Till exempel är sadeltak inte alltid ett givet val. Ibland är pulpettak bättre, ibland kan polygontak vara ett alternativ. Asymmetriska tak är heller inte helt ovanliga och många tak är rullbara.

Till Keder XL har vi många typfall varav en hel del finns i vår monteringsinstruktion. Det innebär att vi räknat igenom ett antal vanligt förekommande konfigurationer så att vi vet exakt vilket tryck mot underlag bottenskruvarna ger eller vilken kraft förankringarna utsätts för. I fallen med fristående väderskydd redovisar typfallen exakt vilken ballast som krävs.

Även om typfallen inte alltid överensstämmer exakt med vad man planerar att uppföra ger de omedelbart en uppfattning om storleken av ballast, förankringskrafter och upplagskrafter.

Har man lite framförhållning har vi även möjlighet att ge råd ute på plats, om man exempelvis bygger för första gången. Det finns en del tips och trix som är bra att känna till för ett smidigt montage.

Som kund hos Layher har man möjlighet att kontakta oss för att kostnadsfritt få rådgivning och stöd vid komplexa projekt.

Illustrationer: Per Hammar Text: Per Hammar, Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB