Projekt

Unik brolösning vid Karlatornet

Göteborgs första skyskrapa, Karlatornet, har med nuvarande byggtakt av en våning per vecka redan passerat 20 våningar och 70 meter. Fyra byggkranar används på bygget. För att förkorta vägen till tornkranens hytt har Midroc Ställningar monterat en unik bro mellan skyskrapan och kranen. Bron och tornkranen höjs därefter i takt med skyskrapans utveckling.

KARLATORNET KOMMER BLI NORDENS FÖRSTA SKYSKRAPA MED SINA 73 VÅNINGAR FÖRDELAT PÅ 245 METER. Midroc Ställningar* levererar olika ställningslösningar till Karlatornet. Peter Lindmark projektchef på Midroc Ställningar berättar för Högaktuellt att huvudentreprenören Serneke under hösten hade en något ovanlig ställningsförfrågan.

Peter Lindmark, Midroc Ställning

– Serneke hade undersökt vad det fanns på marknaden gällande gångbroar till kranar. De hade något förslag från ett företag på Nya Zeeland, men så kom de också med frågan till oss och Layher om inte vi hade en lösning. Problemet var att tornkranen vid Karlatornet inte har någon hiss, så kranföraren får klättra upp i lejdare. Just nu är pratar vi cirka 80–90 meter till hytten, det tar nog minst 15 minuter upp. Bron ska ansluta från skyskrapan till tornkranen och börja användas från ca 60 meters höjd, sen omkring 90 meter. Efter åtta lyft så hamnar bron på dess högsta punkt 245 meter, som troligtvis infaller mellan 2023 och 2024. Serneke önskade att bron skulle vara cirka 12 meter lång, ha rörelsemån men ändå stum och gärna vara täckt. En utmaning var att hitta en säker lösning med hänsyn till de kraftiga vindar som bron kan utsättas för, förklarar Peter.

FW-BRO MED SVETSADE FÄSTEN
Midroc ställningars konstruktör och Layhers tekniska support diskuterade vindlaster och ställningssystem och kom fram till en konstruktion som tillsammans med några speciallösningar skulle vara säker.Det blev en öppen brolösning med Layhers Allround FW-system. Det är ett lätt och stabilt system och tillsammans med hjul på delen som är placerad inne i skyskrapan så möjliggör det en viss rörelse när hus och kran rör sig. Dessutom kan FW-bron lyftas och förflyttas i sin helhet med kran, berättar Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher.

– Vi har tagit fram en speciallösning med svetsade konsoler så att bron kan docka i kranen. Vi har även tagit fram en hålbild i konsolerna så att man kan höja och sänka bron utifrån vilken höjd den hamnar på, det kommer vara olika varje gång den flyttas. En universallösning med fyra fästpunkter där bron vilar på konsoler, och en kätting för att förhindra lyft samt spännband som tar krafter i sidled, förklarar Peter.

Bron har flera hjul för att underlätta förflyttning på våningsplanet samt för att tillåta en viss rörelsemån i infäst läge. Den kortades till 10 meter för att enklare hanteras vid förflyttningar men står ändå omkring 3 meter in på våningsplanet innan den skjuter ut mot kranen. Vid stormvarning kommer bron inte vara tillgänglig, utan dras in och förankras inne i skyskrapan. Midroc Ställningar kommer vara behjälpliga vid varje flytt av bron.

Kranförarna har aldrig haft en så bra
accesspunkt och de jobbar med kranarna
vid olika skyskrapor över hela världen

Brokonstruktion från Layher

Midroc Ställningar har tidigare inte arbetat med FW-systemet, men varit intresserade av vad systemet kan lösa för utmaningar. När väl konstruktionen blev spikad blev projektet dock något tidspressat då det skulle göras några testlyft med kran innan det verkliga installationstillfället.

– FW-systemet var nytt för både mig och grabbarna och väldigt användningsbart så vi är glada att det äntligen blev ett projekt. Jag var med i början av montaget men det var så pass enkelt för våra två montörer, så jag var nog mest i vägen. De var först lite oroliga eftersom det var sådan tidspress, men det var verkligen så enkelt som ni sagt. Få komponenter och inte svårare än traditionell ställning. Det var roligt och gick så bra, väldigt lätt när man lagt ut grejerna och börjat montera, menar Peter.

Gångbro till kran

Systemkomponenten ”lyftögla för kranlyft” gjorde provlyftet enklare dock visade det sig att tornkranen var stagad i närheten av just det våningsplan där bron skulle lyftas in vilket behövde lösas tills det var dags för installationen.

Ingenting för den höjdrädda, vad Högaktuellt kan utröna. Men vad tyckte då kranförarna om FW-bron?

– Serneke hälsade från engelsmännen som jobbar med kranen att de givit lösningen jättemycket beröm, kranmontörerna har aldrig haft en så bra accesspunkt och de jobbar med kranarna vid olika skyskrapor över hela världen. De var imponerade och Serneke är också glada för den service och support som vi och Layher gett för att ta fram lösningen – den är unik, säger Peter.

*Midroc byter namn till Granitor under 2022.

FAKTA
System: Layher Allround FW-system och Allround
Vikt: 1 680 kg
Mått: 10 x 1,09 m
Beräkningar: Bron är verifierad av tredje part.

Foto: Layher AB Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB