Väderskydd

Dragrör och kederduksmatare

Layhers dragrör och kederduksmatare gör det lätt att montera takdukarna i ditt Keder XL väderskydd.
Dragrörets rullar löper på vardera sida om takstolarna och drar jämnt duken över taknocken med
hjälp av 2 rep. Kederduksmataren håller duken på plats och förenklar inmatningen.

Nu är det ännu enklare att montera takdukar!
Börja med att placera rena takdukar, i mitten, framför det aktuella facket.
Kontrollera att facket är stagat.

  • Preparera eventuellt kederskenorna med silikon- eller teflonsprej, ej vattenbaserad.
  • Dra två rep parallellt över taknocken till motsatta sidan.
  • Trä dragröret genom kanalen på takdukens kortsida.
  • Fäst kederduksmataren med rem.
  • Låt takduken löpa sträckt genom kederduksmataren och in i kederskenan.
  • Dra jämnt på den motsatta sidan av väderskyddet i de båda repen genom hela facket.
  • Kontrollera takduken kontinuerligt på den sida där den träs in för smidig inmatning.

Genom att lugnt och metodiskt dra i repen matas takduken in i de integrerade kederspåren i takstolarnas ovankanter. De svarta hjulen på kederdragröret håller riktningen genom att löpa ovanpå takstolarna. Kederduksmataren styr takduken och håller den slät. På detta sätt hålls takdukens placering hela tiden optimal och minimerar kraften i draget. Samverkan mellan de nygamla tillbehören möjliggör ett säkrare, mer kontrollerat och enklare sätt att montera takdukarna, även vid stora spännvidder. Tänk på att fästa takdukarnas kortsidor väl under takfoten om de är längre än takstolarna.

Foto och illustrationer: Layher AB

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB