Tillbehör

Eriksbergs bockkran utmanar

På 1970-talet var Göteborg den varvsstad där värdens största tankfartyg byggdes. Till hjälp hade man en enorm bockkran som kunde lyfta stora fartygsmoduler i torrdockan nedanför. Bockkranen är konstruerad för att klara västkustens väderförhållanden men den orangeröda färgen har blekts sedan ommålningen 1992.

UNDER 2021 UTFÖRS TVÄTTNING, BLÄSTRING OCH MÅLNING AV H.A BYGG PÅ UPPDRAG AV ÄLVSTRANDEN UTVECKLING FRÅN OLIKA STÄLLNINGSLÖSNINGAR KONSTRUERADE AV LAYHER. Runt Eriksbergs bockkran monteras 220 ton ställningsmaterial. Uppdraget att uppföra ställning är tilldelat Scaffolding Projects som i samarbete med ställningsleverantören Layher konstruerat en säker arbetsställning anpassad för kranens synnerligen utmanande geometri.

Frågan om att ta fram en ställningslösning kom flera år innan projektet började genomföras. Layhers tekniska avdelning tog då fram en enkel arbetsställning längs bockkranens östra ben som användes under planering och förberedande upphandlingar. När Scaffolding Projects tog hem anbudet runt årsskiftet 2020/2021 bad de Layher att ta fram en exakt konstruktion för verifiering och uppförande. Fredrik Wik, projektingenjör på Layher AB berättar:

– Eriksbergs bockkran har olika stödben, det östra benparet är slankt och smidig. Benparet här är ledat och bommen högst upp sticker ut som en ledad stötta. Det var förhållandevis enkelt att ta fram en ställningskonstruktion till detta benpar då man kan gränsla benen med ett fack. Därefter trappade jag ställningen och fyllde med ställningstorn mellan kranbenen, det gick bra att växla av bomlag för bomlag. Det västra benparet var betydligt mer komplicerat, det lutar både inåt och utåt, och är fast och stumt uppe i bommen, som en momentstyv vinkelhake. Utmanande då hörnspiror inte kan användas hela vägen upp eftersom balken lutar åt två håll.

Eriksbergs bockkran renoveras
Markeringarna i blått anger det liggande fackverket

Fredrik väljer att bredda västra benparets ställningsbas till nästan 200 kvm, 22 x 9 meter, i jämförelse med östra ställningsbasen på 28 x 4 meter. Genom flera avväxlingar, diagonaler och hänglösningar avslutas bomlaget i toppen på omkring 10 x 4 meter. I de båda benen förses också ställningen med stadgande liggande fackverk, i återkommer intervaller, konstruerade med plandiagonaler som genom bottenskruvar låser mot kranbenen.

– I normalläget ritar man upp ett bomlag och repeterar det. Men med bockkranens utmanande geometri måste man rita varje bomlag för sig. Längs vägen upptäcker man olika detaljer som man ytterligare måste ta hänsyn till och anpassa ställningen till. En trapplösning är också ritad så alla har bra tillträde under ställningsmontage och målning, förklarar Fredrik.

Eriksbergs bockkran är utmanande på många sätt och kräver detaljerad projektering och hög säkerhet. Scaffolding Projects har flera tjänstemän som arbetar med projektet med Robert Åkesson, projektledare och KMA, som huvudansvarig.

– Johan Hedberg, en av våra projektledare, hade initialt kontakt med Layher om konstruktionen. Sen när det började bli skarpt har jag tagit över. Det är många utmaningar, inte minst när det gäller säkerhet, säger Robert.

Scaffolding Projects har byggt omkring 74 meter hög ställning längs vardera benpar. 6 montörer har under 6 veckor arbetat per benpar.

– Vi har följt ritningarna och bara adderat fler komponenter längs benen och satt dubbelt så många bottenskruvar än vad som var utsatt på ritningen. Det innebär att målarna kan ta bort bottenskruvarna på det arbetsplan där de ska blästra och måla, sen monterar vi tillbaka skruvarna. Vi stötte inte på några problem i montaget förrän de sista 8 metrarna. Vi kunde inte trycka bottenskruvar mellan benen och det fanns inte några fästen alls. Men vi fick idén att ta dit en svetsare som nu har svetsat öglor högst upp runt hela kranen. Nu är ställningen väldigt stabil, den rör sig inte en millimeter ens när man kommer 70 meter upp, förklarar Robert.

160 ton av ställningssystemet Layher Allround är uppfört runt benparen. Under montaget fanns ingen bygghiss tillgängligt vilket innebar att materialet hanterades via en kranlastbil som lyfte materialet 20 meter och därefter användes spel och handkraft.

Så snart arbetsställningen längs benparen var uppförd och godkänd påbörjades det stora arbetet med underhåll och målning. Säkerheten och miljöhanteringen har högsta prioritet. Endast delar av benparen plastats in för att eliminera risken för att plasten tar vind och gör kranen instabil, bockkranen är dock inte rörlig utan står numera på låsta hjul. Plasten skyddar också omkringliggande miljö vid underhållsarbetet och spill tas ner via pumpstation i avfallscontainers och renas.

Fast och rullbart väderskydd på Eriksbergs bockkran
Fast och rullbart hängställning med väderskydd på Eriksbergs bockkran

Bommen
I skrivande stund påbörjas montage av en fast och en rullbar hängställning på den långa bommen. Hängställningarna kommer täckas in med väderskyddsdukar och armerad plast utifrån krav på miljö och spillhantering vid underhållet. Hängställningarna ska säkras med svetsade rör som ställningen skruvas fast i.

– Den här veckan tar vi hjälp av en jättestor mobilkran som kan lyfta upp allt material på bommen, Layher Allround, FlexBeam, Keder XL och andra tillbehör, det blir omkring 30 ton material per hängställning. Sen planerar vi att hissa material nedåt från bommen för att bygga hängställningarna. Det blir en utmaning men vi har en plan på hur vi ska gå till väga. Det får ju inte blåsa. Är det 10 sek/m på backen går det inte att stå där uppe. Bommen är 110 meter lång 8 meter bred och har skyddsräcken, berättar Robert.

Den fasta hängställningen täcker en mindre osymmetrisk utformad del, inklusive en övertrallare. Diverse tekniska detaljer och räls har tidigare tagits bort vid tiden då man gjorde bockkranen lättare att underhålla och fram till att den förklarades som ett byggnadsminne. Resten av bommen täcks sektionsvis av en rullbar hängställning som förflyttas längs en 30 meter lång Keder XL-räls.

– Lösningen består av 1-metersspiror för att lyfta Keder XL-räls och FlexBeam ovan befintligt skyddsräcke. Med en konstruktion med stålhjul, FlexBeam-balkar med adaptrar både uppåt och nedåt samt Layher Allround med flera olika konsollängder, så vi får en hängställning som är konformad. FlexBeam-balkar under bommen skapar ett hängande arbetsplan på 149 kvm. Hängställningen blir 11 meter hög inklusive Keder XL-taket vars spännvidd är 11,6 meter. Det ska monteras på en vanlig ledad takfotskonsol som monteras på FlexBeam balken som går över bommen. Att använda sig av ett vanligt, om än litet, väderskyddstak blir en väldigt bra lösning då hela hängställningen måste täckas in. På hängställningens sidor kommer också kederskenor sitta så man även där kan dra takduk. Sen har jag föreslagit att man ska använda armerad plast runt hörnen och anpassa mot bommens lutande sidor, förklarar Fredrik.

Två andra utmärkande komponenter är de olika hjul som används. Högkapacitet-stålhjul är exempelvis på tillbehör som klarar hög vikt och används på rälsen. Längs sidorna på bommen används stöttande plasthjul, komponenter som man annars ser på Layhers rullställningar. En variant med halvkoppling i navet för att möjliggöra montage av ett ställningsrör som riktar dem horisontellt.

– När vi monterar hängställningarna på bommen kommer 8 montörer jobba, varje hängställning beräknas ta 3 veckor. Företaget Tunga lyft kommer hjälpa oss med sina elvinschar att dra den 30 ton rullbara hängställningen. Vi kommer bygga både den fasta och rullande delen på bommen men vi kommer inte täcka in den rullbara delen under tiden de arbetar från den fasta delen. Dukarna kommer flyttas till den rullbara delen när den fasta delen är klar, säger Robert och tillägger;

– Det här är det första projektet vi har fått av den här kunden och det är roligt att vara en del av att det här stora projektet. Alla entreprenörer samarbetar bra. Från vår sida har montaget gått väldigt bra hittills och det är också roligt att intresset är så stort för Eriksbergs bockkran, både från branschen och allmänheten.

FAKTA
Historia: Eriksbergs bockkran var en del av Göteborgs varvsmiljö mellan 1969 och 1979 då den användes för montering av tankfartyg upp till 500 000 ton. Kranen är ett byggnadsminne sedan 2012. Ursprungligen var kranen grön, men har sedan senaste målningen 1992 en röd-orange färg, en ton som kranen nu återigen får.
Kranens mått: 80 meter hög och 110 meter bred, bommen är ca 8 meter bred.
Ställningssystem: Layher Allround, Keder XL, FlexBeam

Foto: Layher AB/Henrik Eberlund Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB