Projekt

Ny bro över Höje Å – en del av Fyrspåret

Fyrspåret mellan Malmö och Lund byggs av Joint Venture NCC-OHL på uppdrag av Trafikverket och med Layher som materialleverantör av formställning. Projektet består av ett tiotal broar där den längsta passerar naturreservatet vid Höje Å.

DEN NYA JÄRNVÄGSBRON ÖVER HÖJE Å TAR FORM
I augusti ska gjutningen vara klar och den nya bron kommer då sträcka sig parallellt med den äldre bron från 1970-talet. Den nya bron har formats på samma sätt, som en spännarmerad balkbro, för att få ett harmoniserat uttryck. Utmaningarna har varit många men inte oövervinnerliga. Från byggteknik och tidsplan, till markoch miljöförhållande.

– I normala fall hade jag föreslagit en överbyggnad på en järnvägsbank som vi hade lanserat ut, då hade jag kunnat bygga överbyggnaden samtidigt som jag byggt pelarna och projektet hade gått lite fortare. Men Trafikverket har beställt en likadan bro som den befintliga, byggd med en äldre teknik. Det är kul, men också utmanande eftersom den byggs på plats, förklarar Martin Gustafsson, NCC:s platschef vid Höje Å.

Martin Gustafsson från NCC är platschef vid Höje Å.

Bortsett från att man behövde ta hänsyn till och hindra rörelser i den befintliga bron under byggnationen, så är arbetsområdet ytterst begränsat och dessutom strandskyddat. NCC har tagit fram beredskapsplaner och dagliga miljökontroller utförs för att stämma av att inga incidenter inträffat under arbetet, som oljespill från arbetsfordon. Ån som passerar under järnvägsbroarna har en bredd på 4 meter men kan snabbt stiga under skyfall, vilket visade sig vid ett tillfälle under projektet, då ån bredde ut sig 15 meter.

– Det finns inte någon större bärighet i marken på grund av ån och marken måste hålla för formställning, betong och fordon. Man kan säga att markförhållandena är ren katastrof! Därför har vi under de 3 första månader behövt bygga en pålbrygga, där varje hål förborrats för att inte riskera rörelse runt den befintliga bron och för att komma över vattennivån vid högvatten. Pålbryggan blev 60 meter lång, 20 meter bred. Då ska man tänka på att bron är 11 meter bred, så vi har inte mycket bärande mark att röra oss på vid sidan om.

”Marken måste hålla för
formställning, betong och fordon”

PROJEKTERING OCH PRODUKTION
Utmärkande för projekt Fyrspåret är att NCC och spanska OHL arbetar i konsortium med flera underentreprenörer och konsulter. En utmaning men också en stryka, då företagen och konsulterna kan bidra med sina expertkunskaper.

– Vi projektleder i huvudsak. Våra inköpare från NCC och OHL har tillsammans upphandlat underentreprenörer från hela Europa. Projekteringen av våra broar och verifieringen av konstruktionsritningarna har utförts av Centerlöf & Holmberg i Malmö. Konstruktionsritningar för formställningen har levererats av Cristian Sabau på Layher och övrig kontakt om ställning har vi haft med Layhers säljare Kalle Almén. WSP fungerar som oberoende inspektör på plats, inspekterar ställningen, noterar eventuella synpunkter i protokollet och gör slutinspektion. Formställningen monterar det polska bolaget Lambda och arbetsställningen runt pelarna, vid ändstödet och trapptornen monterar Malmö Ställningsservice, där har vi andra krav än till formställning.

Formställning och tillträdesled vid
bro Höje Å, Fyrspåret.

Järnvägsbron är 120 meter lång och 11 meter bred vilket krävde 7 571 kbm formställning. Effektiv montagetid beräknades till 2 månader och involverade 10 ställningsmontörer. Totalt har ett 30-tal yrkesarbetare och 10-tal tjänstemän har arbetat med projektet. Vi har byggt formställningstorn och lyft på plats där det har gått men vi är väldigt begränsade med kranhantering eftersom vi har en befintlig järnväg vid sidan om.

– Vi får inte vara närmre kraftledningen än 4 meter, annars krävs en elsäkerhetsledare. För den här bron fanns det färre risker med att i första hand platsbygga formställningstornen, med tanke på kollisionsrisk med rullande tåg, dessutom var det mest kostnadseffektivt. Jag har själv ingen tidigare erfarenhet av Layhers formställning. Men det är ett bra system, lättarbetat, inte så tungt och man kan alltid ta med sig arbetsplattformarna så att man arbetar säkert. Följer man monteringsanvisningarna så är Layhers formställning exemplarisk, det är minimal fallrisk.

Under försommaren kommer bron gjutas. Projekteringen har Mattias jobbat med under flera månader då arbetsytan endast medger plats för två betongpumpar.

– Tidsplanen är utmanande men vi håller den. Vi håller just nu på att armera i formen på formställningen, vi ska gjuta 12 maj mellan klockan 03 och 18. Vi kan bara använda två pumpar på pålbryggan, det är ett logistikproblem. Först fyller vi 172,5 kbm betong längs hela bron, 120 meter, en timme senare gjuter vi väggarna, 345 kbm, ”locket” gjuter vi under midsommarveckan. Alla betongarbetare ska vara färdiga den 10 augusti, sen kommer ett annat gäng för att förbereda för järnväg.

FAKTA
System: Layher TG 60 med trapptorn Allround samt HEB 120
Största belastningen per stämptorn: 240 kN
Yttermått formställning: 13 x 120 meter
Höjd: Varierade höjder på torn 1 – 6 meter
Övrigt: Fullständig inplankning under primärbalk. Konsoler längs sidorna. Fallskyddsräcken. Sänkfötter. Trapptorn.

FAKTA FYRSPÅRET
Projekt: Fyra spår mellan Arlöv och Lund, två provisoriska spår Hjärup-Arlöv, ombyggnad av tre stationer samt nybyggnad av en station
Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Samverkan
Byggtid: 2017–2023
Entreprenör: NCC Infrastructure i konsortium med spanska OHL

Foto: Layher AB /Henrik Eberlund Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB