Ledare

Från bust till boom

Nu är det full fart i byggbranschen – igen! Efter ett pandemiår som kännetecknats av en hel del oro och osäkerhet, men förvisso ändå gått någorlunda bra inom bygg och infrastruktur, så är det tydligt att entreprenörerna och beställarna nu har återfått ett starkt förtroende och tempot har skruvats upp till nya rekordnivåer. Det är roligt, men samtidigt gör en sådan stark rivstart efter ett uppehåll det svårt för alla led att hänga med. Sällan har efterfrågan på råvarumarknaderna för trä, stål och cement visat en så snabb och kraftig ökning. På Layher jobbar vi väldigt hårt med allt från att säkra upp råvaruinköp i Tyskland, att garantera produktionskapaciteten i våra två fabriker till att logistiken skall hänga med. Vi tackar våra kunder för det tålamod som ni visar. Vi har ett ständigt högt flöde av in- och utleveranser som måste koordineras, och samtidigt som det är ett påfrestande arbete, så ser vi ljust på framtiden.

En uthållig och hållbar närvaro i norr
Under våren har vi öppnat vår nya depå i Kåge utanför Skellefteå, där vi nu har en permanent närvaro för att serva norra Sveriges bygg- och industriprojekt med ställningsmaterial och tjänster. Läs artikeln och se filmen om etableringen. Vi är väldigt glada att äntligen vara igång och vår satsning är långsiktig, med en tidshorisont som sträcker sig långt bortom de dagsaktuella projekten.

Vi är också väldigt stolta över att ha påbörjat en mycket viktig förändring för att göra våra logistikkedjor för hemtagning mer hållbara. Vi ökar successivt antalet tågtransporter från våra fabriker i södra Tyskland och samtidigt bibehålla en hög grad av flexibilitet och de korta ledtiderna som lastbilstransporter innebär. Miljövinsterna är stora och vi ser detta som en viktig satsning för framtiden, trots att det i dagsläget innebär något högre kostnader.

Nikolaj Murikoff, VD på Layher AB i Sverige
Nikolaj Murikoff, VD på Layher AB

Frihet är det bästa ting
På Layher är vi stolta över att samarbeta med så många driftiga entreprenörer och företagsledare, och nöjda med att behålla vår plats i värdekedjan. Ni vinner projekten och kan ta hjälp med projektering från Layher. Vårt mål är att ni skall bygga en långsiktig och oberoende marknadsposition där ni genom Layher får högkvalitativt ställningsmaterial och unik support. I vår modell är det ställningsentreprenören som driver affären, har kontroll över utförandet och äger kundrelationen. Det är vår syn på hur självständig företagsamhet utvecklas bäst och det leder till en effektiv marknad. Nu när trycket på snabba leveranser är högt ställer det ännu högre krav på oss. Att vi behåller en tydlig och transparent kommunikation, för att undvika att släppa in aktörer som strävar efter att själva kontrollera hela värdekedjan. Som biskop Thomas diktade i Frihetsvisan på 1400-talet:
Var hällre fri än annans träl, så långt du kan dig röra.

Nikolaj Murikoff
VD, Layher AB

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB