Projekt

Tre ställningssystem vid underhåll av Älvsborgsbron

Älvsborgsbron rustas löpande, i år får bron flera omfattande betongarbeten genomförda. Arbetena kräver tillgänglighet och arbetsställningar av olika karaktär och med stor säkerhet.

SCAFFOLDING PROJECTS LEVERERAR STÄLLNINGSLÖSNINGAR FÖR UNDERHÅLL AV ÄLVSBORGSBRON MELLAN JANUARI OCH SEPTEMBER 2021. I år använder de tre olika ställningssystem från Layher; Allround, TG 60 och FW, vilka är effektivt inriktade till att lösa de olika utmaningarna snabbt och säkert. Ställningar för underhåll och tillträden är beställda av DAB Group som utför betongarbeten.

-Vi har aldrig varit med om det här på Scaffolding, vi växer hela tiden och är nu ett 40-tal samt 20 inhyrda. I år har vi massor av projekt, inte minst på Älvsborgsbron, vilket betyder att vi kommer hålla öppet hela sommaren, berättar Robert Åkesson, projektledare och KMA på Scaffolding Projects i Göteborg.

Säkra gångbroar
Arbetsmiljön på bron är utmanande med omkring 70 000 passerande fordon dagligen samt ständiga luftströmmar och starka vindbyar. Då underhållsarbeten ska utföras på Älvsborgsbrons mellersta delar beställde DAB Group fyra gångbroar för säkert tillträde till och från arbetsområdet, från gång- och cykelbana, över två körfält, till körbanans tredje och avstängda körfält, inklusive möjlighet till kabeldragning.

– Vi har haft lång framförhållning i det här projektet så Fredrik Wik och Camilla Borghi på Layher har kunnat konstruera en bra lösning med Allround och FW. Sweco har haft tid att verifiera och vi har hunnit med att få fram material och alla 48 1-tons motvikter, förklarar Robert.

Det är andra gången som Scaffolding Projects använder sig av FW-systemet. I vintras platsbyggde de en fribärande ställning vid Stora Teatern i Göteborg. På Älvsborgsbron monterades dock FW-broarna på förhand då de bara skulle bli 8,8 meter långa och väga 2,2 ton, utan plank.

Robert Åkesson, projektledare och KAM på Scaffolding Projects
Robert Åkesson, projektledare och KAM på Scaffolding Projects

– Det var jag och vår ägare och projektledare Johan Hedberg som byggde broarna till det här projektet, det tog oss omkring 2 timmar per bro, väldigt smidigt. FW-systemet ska man gärna förbereda och lyfta på plats när man kan. Vi har varit extremt noga med projekteringen, ja – alla moment. Vi provlyfte till exempel broarna med vår kranbil här på gården, så vi var väl förberedda, menar Robert.

På grund av den höga trafikbelastningen på Älvsborgsbron så behövde Allround-stödtornen med motvikter monteras dagtid, med ett körfält avstängt i taget, och FW-broarna monteras nattetid under avstängning.

– Vi monterad två broar per natt. Efter första lyftet och inpassningen så satte vi sprintar och la plank i bron, medan vår kranlastbil hämtade nästa bro, gjorde vi oss redo för nästa. Jag hade måttat från en sida, avstånd och höjder, med gamla hederliga instrument, allt stämde perfekt. Alltså, det tog 5 minuter att lyfta vardera FW-bro på plats. Det var millimeterpassning men så smidigt, helt suveränt. Alla var imponerade över hur enkelt och så snabbt det gick, inte minst beställarna, de kommer nog aldrig välja en annan lösning. Det var bara en kort avstängning med två TMA-bilar, lyfta på bron, sen öppna upp för trafik. Det var nog ingen som reagerade på avstängningen ens! berättar Robert.

På broarna sitter påkörningsskydd, TA-skydd. Det är ett väl tilltaget säkerhetsavstånd till lastbilar på 0,5 meter under FW-broarna. På ena sidan finns ett fast påkörningsskydd eftersom det brostödet står på cykelbanan där arbetsplatsen har materialupplag. DAB Group har även dragit el och vatten till vattenbildningen över broarna.

”Layhers system har varit så fantastiskt
att jobba med i alla dessa projekt”

Hängställning med 5 040 kvm arbetsplan
Älvsborgsbron är totalt 900 meter lång och består av stålfackverk med armerad betong/betongplattor. På de innersta körbanorna arbetar DAB Group med att bila bort och ersätta sliten betong i 56 broskarvar. Till detta projekt behövde entreprenören ett stort arbetsplan under bron och tillträdesleder. Trots brons robusta konstruktion finns det en större rörlighet i den mittersta delen.

– I år har vi levererat en enorm hängställning under Älvsborgsbron, den är 420 meter lång och 12 meter bred och ett helt arbetsplan med 5000 plank. Konstruktionen fick vi hjälp med av Fredrik Wik
på Layher. Var 28:e meter har vi monterat utrymningsvägar upp mot körbanan och var 70:e meter finns utrymningsväg ner mot bron. Hängställningen hänger med balkkopplingar och rör. Varje månad kontrollerar vi specifikt samtliga plattformslås, kopplingar och kilar. Bron rör sig mycket både upp och ner och i sidled, plus att vi behöver ta höjd för alla vindlaster, förklarar Robert.

Hängställningen monterades i januari och demonteras från och med september. Montage respektive nedmontering tar per montage 8 veckor för 8 montörer.

Takarbeten i ankarrum
Krafterna från hängspannets bärkablar i bron tas upp av fyra ankare som är placerade på berg. Ankarna i sin tur består av sandfyllda betonglådor. Intilliggande ankarrum får en delvis takrenovering. En 12,2 meter hög formställning med arbetsplan på 2,5 x 20,6 meter är konstruerades av Cristian Sabau på Layher för betongarbetena.

– Layhers TG 60-system, att jobba med formställningen, det är helt nytt för oss. Men är ett så enkelt system, som att bygga ramställning, och montaget gick snabbare än våra beräkningar!
Dock behöver man hålla koll på vad som är upp och ner på ramarna, säger Robert med ett skratt och fortsätter;

– En del av betongen i ankarrummens tak behövde bytas ut. DAB Group har använt ställningssystemet för att fånga upp bilvattnet och sedan som ställning för gjutform. Vår kund är mycket nöjd med systemet och ser fördelar gentemot tidigare lösningar. Här får de både säkra tillträden med räcken, riktigt stora arbetsplan genom inplankade konsoler och formställning i ett, menar Robert.

Layhers system har varit så fantastiskt att jobba med i alla dessa projekt och nu har vi fått testa på formställning. Vi ser stora möjligheter med FW-systemet. Det kommer nog finnas i vårt standardsortiment, man kan använda det till så mycket, avslutar Robert entusiastiskt.


Foto/film: Layher AB/Henrik Eberlund/Sune Grabbe Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB