Stämp

Guiden för säkrare formkonstruktioner

Ingen har väl missat de senaste årens olyckor vid brobyggnationer. Bygg- och anläggningsbranschen är fortsatt överrepresenterade i olycksstatistiken. Medlemsföreningen Håll Nollan presenterar nu en Arbetsmiljöguide för formkonstruktion för att förebygga olyckor.

FORMSTÄLLNING SOM KOLLAPSAR. Yrkesarbetare som skadas eller till och med omkommer i arbetet. Sverige skakades 2017 av flera olyckor i anläggningsbranschen där många skadades. Detta är upprinnelsen till Håll Nollans initiativ att tillsammans med sina medlemmar* ta fram en Arbetsmiljöguide för säkrare formkonstruktioner.

HELHETSSYN, FÖRSTÅELSE OCH CHECKLISTOR
Guiden vänder sig till de som upphandlar; projektörerna till bron, som entreprenaden, men även till den som handlar upp formkonstruktionen, den som projekterar och uppför, samt granskar eller besiktar formkonstruktionen.

Olyckor kan förebyggas om det finns en person som har ett ansvar för helheten av formkonstruktionen inklusive underlaget den står på. Även mötesformer där kunskap och förståelse överförs mellan olika aktörer samt avstämningar och gemensamma kontroller bidrar till proaktiv säkerhet. Arbetsmiljöguiden beskriver också olika aktörers roller och uppdrag, att skapa bra villkor, agendor och checklistor m.m.

”En samordnare
som ser till att alla steg genomförs OCH styr arbetet mot en säker formkonstruktion.”

Redan i projekteringsskeendet måste förutsättningarna för att kunna genomföra olika produktionsmetoder prioriteras. Detta innebär geometriskt genomförbara förutsättningar, tillräckligt med utrymme för formkonstruktioner, både utifrån bredd och höjd, samt att hänsyn tas till exempelvis intilliggande vägar eller järnvägar, utrymningsvägar m.m. Det är viktigt att redan i upphandlingen förstå vilka risker man kan ”bygga in” i specifikationen.

En väldigt viktig del är att konstruktionen av formställningen blir korrekt, där är guiden tydlig med att man måste ha en tredjepartsgranskning av en kompetent konstruktör. Som formställningsmontör är det av största vikt att följa de ritningar och därmed beräkningar som tagits fram under projekteringen och att en avsyning av formställningen och formen genomförs enligt kontrollschema så att man verkligen byggt efter handlingarna. Genom att de olika aktörerna möts för att dela information så minskar risken för fel vilket förebygger ras.

Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan
Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

PRESTIGELÖST LAGARBETE
Arbetsgruppen som tagit fram guiden består av Håll Nollan och olika kompetenser inom formställningsprojekt vilka representeras av Trafikverket, Skanska, Britek och Layher.

– Arbetsgruppen har varit fantastisk att jobba med. Alla är väldigt pålästa och gjorde verkligen sina hemläxor. En liten grupp med olika profiler men som kompletterar varandra bra, från projektering till produktion. Väldigt prestigelösa och alla har lyssnat på varandra, berättar Ulrika Dolietis, VD på Håll Nollan.

”Samverka för noll olyckor i byggbranschen.”

Ett av Håll Nollans uppdrag är att ta fram gemensamma standarder och guider. Arbetsmiljöguide för formkonstruktion syftar till att ge stöd för bra och genomtänkta förebyggande åtgärder, men är frivillig att använda.

För att säkerställa att man förebygger ras, så är det viktigt att någon ansvarar för helheten då de olika delarna påverkar och är beroende varandra. Ofta är det ju en som konstruerar underlaget, en annan som konstruerar formställningen och en tredje som konstruerar formen och då är det viktigt att detta arbete hålls ihop, då det förs över laster sinsemellan. Det är lätt hänt att det i övergångarna mellan de olika delarna kan bli fel. Så även om jag har räknat aldrig så bra på formen, så sjunker marken, då blir det ju inte bra och säkert. Utifrån det behövs en ny roll som samordnare för temporära konstruktioner utöver BAS-P eller BAS-U, en ansvarig som följer upp extra noga och också ser till att det blir en tredjepartsgranskning av en kunnig konstruktör, förklarar Ulrika.

Olyckor och tillbud vi inte vill se igen
Olyckor och tillbud vi inte vill se igen

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA
Från projektstarten, en workshop med 40 stycken medlemmar, till arbetsgruppen, uppföljningsseminarium och remissrundor är nu äntligen ett verktyg tillgängligt. Arbetsmiljöguide för formkonstruktion syftar långsiktigt till Håll Nollans mål att ”samverka för noll olyckor i byggbranschen” och den är tillgänglig för alla, utan kostnad.

– Vi skulle gärna vilja bjuda in till fler workshops för att den ska bli känd och hålla den levande. Formkonstruktioner är ett stort komplext riskområde. Vi vill ju att den ska bli känd bland projektörer, konstruktörer, platschefer och så vidare. Vi behöver fler teknikkonsultföretag som medlemmar. En del i vår mission om guiden är vår medverkan på Brobyggardagen 27 januari 2020 och vi har fått förfrågan från arrangörerna från Nordbygg. Sprid den gärna, guiden kommer vara kostnadsfri att ta del av och finnas på Håll Nollans webbsida.

* Medlemmar i Håll Nollan oktober 2019
Akademiska Hus, Aptum, Assemblin, Bengt Dahlgren Stockholm, BFAB, Bonava, Bravida, Buildsafe, ByggDialog, Byggherrarna, Byggmästaren i Skåne, Constrera, Cramo, C2 Vertical Safety, dBarrier, EGA utbildningar, Ellevio, Erlandsson Bygg i Stockholm, Fastec, Gunnar Karlsen, Hyrex, Ikano Bostad, Implenia, Innovationsföretagen, Instalco, Installatörsföretagen, Jernhusen, JM, Jobsafe Sverige, John Svensson Byggnadsfirma, Layher, Locum, Midroc, M3 Bygg, NCC, Oljibe, One Nordic, Peab, Prevent Safety, Projektstaben, Ramirent, Ramböll, Ramudden, Risktec, RO-Gruppen, Ryds Glas, Safety Respect, Serneke, Skanska Sverige, Skydda, Skolfastigheter i Stockholm, Specialfastigheter, Stockholms hamnar, Strängbetong, Svensk byggtjänst, Sveriges Byggindustrier, Svenska Bostäder, Svensk Betong, Swedavia, Thage, Thomas Betong, Vasakronan, Veidekke, Wästbygg Gruppen, WSP och Zengun.
Trafikverket har ett samverkansavtal med Håll Nollan.

Foto: Ylva Sundgren, Håll Nollan, TT Nyhetsbyrån Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB