Hallå där

Hallå där: Björne Karlsson

Verksamhetschef för byggbranschens nyöppnade Säkerhetspark. Sveriges första träningspark, utanför Arlanda, invigdes i oktober tillsammans med 200 gäster från byggbranschen och media. Efter invigningstal visades gästerna runt i parken.

Träningsstation fallskydd, Säkerhetsparken
Träningsstation fallskydd, Säkerhetsparken

Säkerhetsparken är unik i sitt slag i Sverige med verkliga träningsstationer på en yta av 15 000 kvm, vilka stationer visas?
– Idag finns det 14 träningsstationer; arbete på hög höjd, byggställningar, tunga element, tunga montage, ergonomi, handhållna maskiner och vibrationer, damm och asbest, arbete vid väg, säkra schakt, buller, hållbart arbetsliv, beteendebaserad säkerhet och brandsäkerhet. Jag kommer arbeta med att utveckla parken framöver och vi har fått intressenter från allt från säker lossning och byggarbete vid järnväg till STIB angående ställningskurser.

På vilket sätt kommer besökarna utbildas?
– Vi har hittills 12 handledare som tar med kursdeltagarna i säkerhetsparken. Den är uppbyggd som en stor byggarbetsplats i teaterform, där vi tillsammans reflekterar över bra och dåliga saker. Igenkänningsfaktorn från besökarna utifrån de scenarier vi berättar om är stor. Träningskonceptet är utvecklat av branschen och baserar sig på beteenden genom att se, lyssna, reflektera och göra. Vi vill ha diskussioner när man går runt här och reflektioner som man tar med sig hem.

Hur många har bokat utbildningar hittills och vilken typ av grupper tar ni emot?
– Vi har 330 personer som kommer gå utbildningar från oktober 2019 till januari 2020. Alla är välkomna till parken; BAS-P, BAS-U, yrkesarbetare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, beställare, arkitekter, forskare, ja alla som kan relatera till byggbranschen. Vi tror att vi kan undvika många olyckor genom att projektera rätt från början och skapa en medvetenhet genom alla led.

I september 2019 stoppades 25 % av 75 kontrollerade byggarbetsplatser p.g.a. allvarliga arbetsmiljörisker. Byggbranschen är också en av Sveriges mest olycksdrabbade branscher med 12 (tom sept 2019) döda bara i år. Hur kan parken bidra till en säkrare bransch?
– Här ser man fel och brister. Om vi skulle bygga upp en säkerhetspark med bara bra exempel så skulle vi inte lära oss.

Invigning av Säkerhetsparken.
Invigning av Säkerhetsparken

Säkerhetsparken är en ekonomisk förening. Kan man vara delaktig och påverka?
– Parken är branschneutral. Genom att vara medlem i parken visar man sitt engagemang för säkerhet och gör något för att förbättra branschen. Det finns möjlighet att påverka utvecklingen och det finns fem medlemsnivåer. Medlemsnivån styr antal röster vid årsmötet. Medlems förmånerna är bland annat reducerade besöks- och kursavgifter, rabatt på hyra av mötesrum, deltagande på öppna seminarier m.m.
Är ditt företag intresserade så hör av er till mig; bjorne.karlsson@sverigesbyggindustrier.se

Hur många besökare räknar ni med framöver?
– Första året, fram till årsskiftet 2020/2021 räknar vi med minst 6000 stycken besökare.

Foto och text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB