Allround

Hur använder jag typfall?

Layhers typfall ger på ett effektivt sätt möjligheten
att snabbt få en uppfattning om vad som krävs för vanligt förekommande utföranden. Vid projekteringsstadiet ges en ögonblicklig uppfattning om vilka reaktionslaster en ställnings- eller väderskyddslösning ger upphov till inklusive maximal bygghöjd och maximal spännvidd.

LAYHER AB TAR FRAM TYPFALL FÖR VANLIGEN FÖREKOMMANDE UTFÖRANDEN. Några exempel på detta är typfall för Keder XL-takstolar vid olika spännvidder, med normalt utförande eller dubbla fackverk. Men även typfall för formställning, skyltställ, gångbroar, intagsbryggor och lyfttag (industri). Senaste publiceringen gäller typfall för fasadställning vid exempelvis murning.

TYPFALL FRÅN LAYHER
Syftet med framtagna typfall är att ge en snabb bild av vad som håller, hur mycket det håller för, kopplat till maximal bygghöjd samt under vilka randvillkor*. Randvillkoren är oftast mycket noggrant specificerade då de är en förutsättning för att man ska kunna göra en korrekt beräkning av en viss konstruktion. Även om man kanske avser att uppföra en konstruktion som inte exakt överensstämmer med ett visst typfall kan man använda typfallet för att snabbt ta reda på om det man planerar att bygga är möjligt samt i nästa steg, vad det skulle innebära i form av ovan nämnda randvillkor. Om typfallet verkar rimligt att uppföra kan man ofta utgå ifrån det och man har då omgående svar till sin beställare på hur mycket last marken måste tåla eller vilka krafter fasaden måste kunna ta upp i form av förankringar.

TF 19–1 – KONFIGURATIONER AV FASADSTÄLLNING
Det senaste i raden av typfall Layher AB tagit fram är en separat broschyr som kallas för TF 19–1. Det innehåller 14 konfigurationer av fasadställning med varierande lastklass, intäckning (ointäckt, duk, nät), maximal bygghöjd m.m.

HUR MAN LÄSER TYPFALL
När en ställning skall projekteras är det en stor fördel om man har kännedom om tillgängliga typfall från Layher. På så vis kan man lättare hitta det typfall som är mest likt den ställning som ska byggas – kanske är den helt identisk med något typfall. Alla förutsättningar – randvillkor – står tydligt beskrivna och angivna i Layhers dokument och det är viktigt att dessa studeras noggrant. Kontrollera att exempelvis facklängd, fackbredd, eventuell konsol, nyttolast, vindlast och förankringsmöjligheter överensstämmer med planerat montage. När man hittat det mest passande typfallet bör man sedan kontrollera att höjden på planerad ställning inte överstiger max tillåten höjd för typfallet. Sedan kan man gå vidare och titta på reaktionskrafterna som ställningen ger upphov till.

Reaktionskrafter är de krafter som underlaget måste kunna bära från bottenskruvar och de krafter som byggnader måste kunna bära från förankringar. Dessa reaktionskrafter är alltid angivna som dimensionerande laster, d.v.s. lasterna på ställningen är uppräknade med partialkoefficienter (säkerhetsfaktorer) och ingen extra beräkning behöver utföras. I praktiken betyder det att angivna reaktionskrafter som anges på förankringar är det värde som skall användas vid provdragning. Reaktionskrafter i bottenskruvar är mycket användbara vid kontroll av markens bärighet eller då ställningen skall placeras på en byggnad.

VAD MAN SKA TÄNKA PÅ
Om typfallen inte helt överensstämmer med det projekt man ska utföra och man hittar ett typfall som nästan – men inte helt – överensstämmer med den ställning man planerar att bygga kan typfallet under vissa förutsättningar ändå användas. Om den planerade ställningen är lägre belastad än typfallet är det tillåtet att hänvisa till detta för att påvisa en säker konstruktion. Det mest grundläggande exemplet är en vanlig fasadställning som helt överensstämmer med ett typfall men inte behöver byggas lika högt. Det kan också finnas andra avvikelser som är på den säkra sidan, exempelvis om en ställning projekteras för lägre nyttolast (lastklass) än typfallet eller om bredden är mindre än typfallet. Andra exempel är om typfallen anger intäckning eller konsol som randvillkor, dessa skapar alltid högre laster på ställningen och om ställningen då monteras utan intäckning eller konsoler kan de alltså användas.

TYPFALL FÖR BUDGETERING OCH MATERIALBERÄKNING
En stor fördel med typfallen är att de kan användas som underlag för beräkning av materialåtgång, monteringstid och därmed kostnader. Med utgångspunkt i typfallen kan offerter till beställare tas fram som utöver kostnader ger en illustration och förklaring till hur och varför ställningen behöver utformas på ett visst sätt. Samtidigt som den uppfyller gällande regelverk och utgör en bra och säker arbetsplats.

Naturligtvis står både säljare och projektingenjörer på Layher redo att hjälpa till med att svara på frågor och förklara hur typfall ska tillämpas. Tveka inte att kontakta din säljare eller den tekniska supporten!

Det finns typfall för Allround Fasadställning, skyltställ, intagsbrygga, Keder XL (fristående/delvis fristående väderskydd), takstolar, gång- och cykelbroar och TG 60 (stämp).

* Med randvillkor avses ställningens utformning som exempelvis facklängder, bredd, förankringsavstånd, vind- och nyttig last.

Boka typfallsutbildning
Layher håller utbildningar inom många olika områden, med allt från praktiska tips till tekniska begrepp och teoretiska genomgångar.

FÖRDJUPADE KUNSKAPER OM TYPFALL FÖR KEDER XL ERBJUDS I EN AV LAYHERS KURSER. Kursen har ett upplägg för att passa alla som arbetar med Keder XL men kan till viss del anpassas för kundspecifika önskemål.

Typfall kan vid en första anblick uppfattas som lite svåra att förstå om man inte använt dessa tidigare, till exempel tekniska termer och regelverk. Förutom att gå igenom dessa och tekniska beräkningar, får deltagarna även grundläggande kunskap vad som påverkar ställningen, krafter, vindlaster, projektering och montering med mera.

Naturligtvis står både säljare och projektingenjörer på Layher redo att hjälpa till med att svara på frågor och förklara hur typfall ska tillämpas.

För mer information om utbildningar, kontakta Fredrik Wik:
fredrik.wik@layher.se

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB