Ledare

Redo för ställningsentreprenad 4.0?

Digitaliseringen påverkar alla branscher, det gäller även ställningsentreprenörerna. Förändringen går dessutom fort, att hänga med i utvecklingen kan ge en konkurrensfördel på kort sikt, men kommer vara en nödvändighet för överlevnad på lite längre sikt. Många företag i branschen har redan rationaliserat sina processer för tidrapportering och kundfakturering, och på så sätt knutit sina kunder närmare sig. Men förändringen gäller inte bara de uppenbara områdena inom ekonomi och administration. Även inom projektplanering, projektering och beräkning går utvecklingen fort, och kraven och förväntningarna från kunderna ökar.

Under det senaste decenniet har BIM, Byggnadsinformationsmodellering, gått från att vara ett mycket omskrivet och omtalat modeord, till att vara ett arbetssätt som faktiskt tillämpas i allt fler byggprojekt. På Layher märker vi ett tydligt ökande intresse från både våra kunder och deras beställare för att även ställningar och väderskydd skall vara med i projekteringen och planeringen. Vi hjälper både ställningsentreprenörer och byggföretag med deras BIM-projekt.

SIM – STÄLLNINGSINFORMATIONSMODELLERING
Detta innebär att digitalisering av kärnverksamheten är avgörande för den framtida konkurrenskraften hos ställningsentreprenörer.
Utöver effektiva ställningssystem erbjuder Layher också digitala planeringsverktyg som gör kunderna redo för den digitala framtiden. Med LayPLAN får ställningsbranschen tillgång till SIM vilket är nyckeln till BIM.

Layhers kunder kan själva projektera och planera ställningar och väderskydd i LayPLAN CLASSIC och LayPLAN CAD och skapa digitala modeller, vilket ger stora fördelar inom logistik, montering och säkerhet. Med bättre planering ökar effektiviteten och stora tids- och kostnadsbesparingar möjliggörs. Modellerna från LayPLAN integreras sedan i beställarens BIM modeller i t.ex. AutoDesk Revit eller Navisworks, och samordnas på så vis med resten av byggprojektet. Integrationen mellan LayPLAN CAD och strukturanalysprogrammet Dlubal RSTAB, effektiviserar konstruktionsberäkningar i de fall Layhers typfall inte räcker till.

SVENSKA STÄLLNINGSENTREPRENÖRER I FRAMKANT
På Layher upplever vi att det digitala skiftet i den svenska ställningsbranschen accelererar. Under 2019 har Layhers kunder i Sverige installerat fler licenser till LayPLAN CLASSIC och LayPLAN CAD än i något annat av de 40-tal länder där Layher finns representerat,
förutom Tyskland. Intresset för konstruktionsberäkningar och utbildningar ökar också i snabb takt. Detta är en märkbar förändring som går hand i hand med genomslaget för BIM och digitala underlag i stort i den svenska byggindustrin.

VAD GÖMMER SIG I DEN SVARTA LÅDAN? FARORNA MED BLIND TILLIT.
Den snabba digitala utvecklingen innebär också risker, särskilt när den sammanfaller med ett stort generationsskifte. Många i branschen har mångårig yrkeserfarenhet, en stor praktisk erfarenhet av vad som fungerar, vad som är säkert och var gränsen för systemens bärighet går. När den erfarenheten försvinner är det riskabelt att bara förlita sig på digitala hjälpmedel som utlovar fullständig automatisering med väldigt lite input från användaren. Exempelvis är det lätt att producera omfångsrika och imponerande rapporter med konstruktionsberäkningar, där de grundläggande lastfallen eller resultaten är uppenbart orimliga för ett tränat öga. För att använda systemen rätt krävs kompetens och erfarenhet av att ha planerat och gjort beräkningar ”för hand”.

UTBILDNINGAR
Vår policy är att tillhandahålla utförlig och tydlig teknisk dokumentation så att användaren kan bygga egen kompetens och förmåga att dimensionera ställningar och väderskydd. Det är vår klara uppfattning att detta gynnar säkerhet och sund konkurrens bäst. I det här numret av Högaktuellt presenteras hur typfall och dimensioneringsdata för Keder XL kan användas. En nyhet är den utbildning i dimensionering av väderskydd som vi nyligen provkört och som baserar sig på monteringsinstruktionen för Keder XL.

Nikolaj Murikoff VD Layher AB
Nikolaj Murikoff VD Layher AB

Under 2020 inviger vi vårt nya säkerhetscentrum i Upplands Väsby och vi kommer därmed succesivt öka vårt kursutbud. Vi ser fram emot att i moderna lokaler demonstrera alla våra system.
Välkomna till Layher – en värld full av möjligheter!

Nikolaj Murikoff
VD, Layher AB

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB