Redaktionellt

Ökad kapacitet på depån i Partille

Sedan i somras är Layhers depåer i Upplands Väsby och Partille påfyllda, nu med ännu mer lagervaror. Depån i Partille har utökats till ett fullsortimentlager med större kapacitet både på material- och
personalsidan. Allt för att tillgodose kundernas behov av snabba och kompletta leveranser oavsett var i Sverige.

DEPÅERNA ÄR NU I FULL GÅNG, LOGISTIKAVDELNINGEN LEVERERAR SNABBARE OCH EFFKTIVARE. Fyra personal lossar och lastar i Upplands Väsbys depå och två i Partille. Sedan i höstas mäter och utvärderar logistikavdelningen servicenivåerna i depåerna, med målet att alltid komma så nära 100 % perfekta leveranser som möjligt.

– Idag är sannolikheten för att välja fel artikel mycket mindre då plocklistan visar exakt var artiklarna finns på lagret, likt Ikeas: artikelnummer, lagerhylla och fack. Som logistikutvecklare arbetar jag för att förbättra logistiken men med varje nytt projekt finns det naturligtvis barnsjukdomar. Men allteftersom tiden går hittas eventuella fel och så löser vi dem. Vi kontrollerar rutinmässigt om sortimentet stämmer både fysiskt och digitalt. Dessutom blir våra lagernivåer bättre exempelvis med periodiska granskningar baserade på historik, ledtider, A/B/C-artiklar, historiska krav per månad, potentiella kommande projekt och erfarenhet från kollegorna, berättar Jan-Willem Bosman, Interim Logistikchef på Layher.

KRAV PÅ SNABBARE LEVERANSER
Våra kunder kräver snabbare leveranser då de i sin tur har samma krav från sina beställare. En generell trend för alla logistiklösningar i de flesta branscher. Lagervärdet i Partille har fördubblats vilket innebär minskade interna transporter och omgående leverans av större order direkt från västra depån.

”Layher kan leverera snabbare och fullständiga order.”

– Den största fördelen är att Layher kan leverera snabbare och mer fullständiga order. Detta ger Förstås våra kunder fördelen att kunna ta på sig tidspressade projekt med snar byggnation och i större volymer, genom ett att depåerna har ett bredare sortiment av lagerhållna artiklar, förklarar Jan-Willem.

– Tidigare fick vi dela upp vår order så en del skickades från Upplands Väsby och en del från Partille. Nu löser vi hela ordern från depån i Partille, säger Lars Andersson Depåansvarig Väst.

På depån i Upplands Väsby servar Patric, Kim, Jonathan och Viktor kunderna. I Partille servar Lars och William kunderna. Det innebär att 35 % av samtliga order levereras därifrån.

Foto: Jan-Willem Bosman Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB