Featured

Hängställning för brounderhåll under Essingebron

Hur konstruerar och monterar man en hängställning under den trafikerade Essingebron utan att få en pendeleffekt?

JONAS ISAKSSON GREMAN ÄR KONSTRUKTÖR OCH KALKYLATOR PÅ LIBERGS SWEDEN. Han är en erfaren tekniker och tar fram företagets mest utmanande konstruktionsritningar i LayPLAN CAD.

– Vår kund E-schakt ville ha en hängställning med lastklass 3 så de kunde ta med sig material på ställningen för brounderhåll. Dessutom ville de ha hängställningen stabil, den fick inte gunga under Essingebron där det dagligen passerar 100 000 fordon*. Hängställning skulle täcka undersidan av 3 körfält med ett djup på 16 meter.

Jonas har erfarenhet från liknande lösningar, men inte med ett sådant stort djup. Tillsammans med kollegan och projektledaren Kaarel Jarotski skissade de olika lösningar. Bland annat undersökte de hur andra konstruktörer löst det och räknade därefter noggrant på den lösning de tagit fram.

Libergs konstruktionsritning av hängställning

– Det var förstås utmaningar i allt från bärighet till hur många infästningar som behövdes för att ställningen skulle vara stadig. Jag räknade med 1800 kilo i varje infästning i taket, vilket kanske var överdrivet mycket men jag ville ta höjd för vikten på ställningen, 2300 kg, och att häva eventuell pendeleffekt som skulle kunna uppstå av fordonens vibration. Jag använde mig av Layhers typfallsberäkningar och adderade många diagonaler i konstruktionen. Kunden skulle vattenbila och gjuta från hängställningen, då ville man stå stabilt. Slutligen stämde jag av med ställningsleverantören Layhers tekniska support att konstruktionen var rimlig, vilken den var.

”Det var förstås utmaningar i allt från bärighet till
hur många infästningar som behövdes”

Därefter delade Jonas med sig av konstruktionen till kunden genom 3D-PDF och traditionella ritningar för godkännande inför uppförandet. På grund av den hårt belastade vägsträckan utfördes allt montage nattetid, enda tiden då bron kunde stängas av.

– Våra montörer fäste sig i broräcket och nöp fast ställningen och byggde den upp och utåt, och förankrade spirorna löpande. Montörerna utnyttjade det stöd den underliggande pelaren erbjöd och förankrade hängställningen både under bron och i bropelaren 5 meter in under bron. Jag tycker de var snabba, de monterade allt på drygt 2 nätter med allt vad det betyder med begränsat ljus och montageteknik. Kunden tyckte den blev väldigt stabil.

Källa:
*http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/covid-19/motorfordon-per-vecka-helger/essingeleden/table/

FAKTA
System: Layher Allround
Beräknad vikt per spira: Egenvikt 4 kN.
17,65 kN är förankringarnas maxbelastning.
Mått hängställningen: 16 x 2,57 m samt utkragning runt pelare 0,73 m
Meter hängande från räcke: 7 m

Foto: Layher AB och Libergs Sweden   Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB