Väderskydd

Väderskyddad innergård vid Linköpings Universitetssjukhus

I Linköping utförs fram till 2024 flera omfattande om- och nybyggnationer för att anpassa byggnader och utomhusmiljö till ”Framtidens Universitetssjukhus”. Projekten ska uppfylla hållbarhetskrav inom miljö- och energi. Ett av arbetena är upprustning av en innergård i form av markarbeten under ett temporärt väderskydd.

Ludvig Skagerstedt, , projektspecialist och ägare på P&L Byggställningar
Ludvig Skagerstedt, projektspecialist och ägare på P&L Byggställningar

UNDER SJUKHUSOMRÅDET FINNS MÅNGA KULVERTAR OCH RUM. Det krävs därför stor varsamhet och god projektering inför alla byggprojekt, inte minst då ihåligheter finns under mark. Sedan ett drygt år tillbaka har P&L Byggställningar projekterat en U-formad ställning med fristående väderskydd över sjukhusets innergård och även nyligen slutfört montaget.

– Det har funnits flera utmaningar i projektet. En var att det är tomma utrymmen och håldäck under vissa delar av innergården där stödställningen skulle stå. Det har lett till att vi behövt fördela ut trycket på en ganska stor markyta. En annan utmaning var att vi behövde förankra väderskyddet i en smideskonstruktion i intilliggande fastighets yttervägg, när dess tak inte klarade av väderskyddets belastning. En tredje var att det är det är stor platsbrist vid innergården, inte minst under montaget. För väderskyddet är stort med en spännvidd på 38 meter, 48 meter långt och taknock 30 meter över marknivå, förklarar Ludvig Skagerstedt, projektspecialist och ägare på P&L Byggställningar.

Portal i byggnadsställning
I ställningen konstruerades en portal.

Genomarbetad projektering för säkert lösning
Väderskyddet har tagits fram i samarbete. Där P&L och Layher samarbetat runt idé, materialspecifikationer, och WSP stått för markens bärförmåga, verifieringar och stålkonstruktionen.

– Förslagsritningarna från Layher presenterades för vår kund men främst har de varit till nytta för våra montörer. Man får så mycket bättre förståelse hur alla delar synkas med varandra när man ser lösningen i 3D. Från diagonaler, till placering av ballasten och så vidare. Stödställningen är konstruerad som ett U, med minsta bredd 4 meter och största 8,2 meter, det är det som tagit mest tid att montera.

Genom ena sidan kan man köra in med lastbil och grävmaskiner. Sen har vi också monterat en lastramp så att de kan tömma markrester rakt ner i en container. Dessutom finns integrerade trappor för att utföra underhåll under uppställningstiden, säger Ludvig.

”Rullbarheten var en stor fördel under montaget
när kranen inte räckte så långt”

Prispall för montage av väderksydd
Prispall för montage av väderskydd.

Rullbart tak underlättar montage
När stödställningen var på plats var det dags att lyfta upp takstolarna. Kranen kunde dock inte lyfta så långt på grund av det begränsade utrymmet på mellan byggnaderna på sjukhusområdet, men P&L hade en idé.

– Allt ställdes på sin spets när vi skulle lyfta takstolarna på plats. Det var för trångt. Vår ledande montör Joakim Fyrstedt fick en idé om att lyfta två tredjedelar av takstolen, som vi monterat på backen, upp på ”prispallen” högst upp i gavelställningen och därefter resterande del som vi sen monterade samman från ”prispallen”. Sen kunde vi rulla dem vidare en och en. Rullbarheten var en stor fördel under montaget när kranen inte räckte så långt, berättar Ludvig.

Montage av takdukar i väderskydd
Montage av takdukar.

P&L alternerade 2,5 och 0,5 meter breda takdukar, vilka de monterade under en av vinterns kallaste dagar på 30 meters höjd.

– Det var kallt och tungt med de breda och långa takdukarna, men det gick. Nu står det här fristående väderskyddet uppställt under ett halvår och kommer skydda underliggande känsliga utrymmen för nederbörd under markarbetet. Jag är verkligen nöjd med det här projektet från montörerna på plats, till att kunden är nöjd och supporten från Layher före och under projektet. Helheten – det här kommer bli ett mycket bra referensprojekt, säger Ludvig nöjt.

FAKTA
System: Keder XL och Layher Allround
Tak dimensionerat enligt SL2b (60 kN/m)
Mått väderskydd: 38 x 48 m (spännvidd x längd i nockens riktning)
Stödställning på tak: 0,5 m (höjd), 38m (längd)
Fasad/stödställning: 20 – 30 m (variabel höjd),
10 m – 32 m (längd)

Foto: Layher AB och P&L Byggställningar                            
Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB