Projekt

Hylte Damm som ny – gjutning från flexibel formställning

Hylte Damm i Nissan har under fyra år genomgått säkerhetshöjande åtgärder som ny kontrollutrustning och ny dammreglering. NCC Infrastructure rev och göt delar av den nya Hylte damm för Statkraft från Layhers flexibla TG 60-konstruktion.

HYLTE DAMM HAR IDAG FYRA NYA UTSKOV FRÅN TIDIGARE TOLV. NCC byggde brobanor till dammen, som reglerar flödena från den totalt 20 mil långa ån Nissan, mellan oktober 2019 och januari 2020. Projektet slutförs under sensommaren 2020.

Platschef Anders Engelbrektsson på NCC Infrastructure kontaktade Layher i slutet på förra året för att diskutera en ställningslösning till Hylte Damm.
-Jag har arbetat som ställningsbyggare och har använt Layher Allround tidigare, för 10 år sedan i ett annat projekt, då hade jag kontakt med Per Hammar på Layher. Till det här projektet kom jag att tänka på Layher då vi ansåg att tidigare lösning inte var smidig, så ville vi inte ha det, förklarar Anders.

Hylte Damm ställningskonstruktion LayherTG 60

Per Hammar, teknisk chef på Layher berättar:
-Anders ville ha en komplett helhetslösning med arbetsställning, formställning och HT20-balkar i ett. Tillsammans med vår projektingenjör Cristian Sabau tog vi fram en ställningskonstruktion för två nya brobanor för fotgängare.

Layher skickade ritningar på stämpställningen TG 60. Eftersom det var en ny produkt för arbetslaget på NCC följdes lösningen upp med ett möte på plats vid Hylte Damm.

-Två ställningsbyggare, en projektledare och jag fick ta del av en VR-presentation. Vi hade inte någon erfarenhet av TG 60 tidigare, men hade klart för oss hur lösningen fungerade i stort. Det var intressant att se ställningen i VR innan vi började montera. Vi tyckte vi gjorde en vinst med två system i ett, stämp och arbetsställning med räcken, och mycket flexiblare än konkurrerande lösningar. Dessutom enkelt att ansluta Layhers Allround-trappor. Att vi fick allt uppritat i 2D och 3D-ritningar, det gillade vi, projektet blev så mycket enklare för oss. Sen kunde vi bara ta med ritningarna ut till dammen när vi skulle bygga, säger Anders.

”Stor fördel att bygga arbetsplan mellan dammpelarna”

Betongdammen blev 35 meter bred och 10 meter hög, ett mellanstort dammprojekt enligt Anders. Man hade en del av den gamla dammen kvar och byggde den nya på nedströmssidan. I varje etapp hade man under byggnationen möjlighet att spilla vatten genom utskov, och sen en stålspont som avgränsning mellan den gamla och nya dammen.
– Vi göt flera pelare som dammluckorna ligger i. Det var höga väggformar och skibord. Översta dammluckan ansluter till en gjuten tröskel i skibordet. Stämpställningen hade bottenskruvar både på dammbotten och på skibordet. Tornen avslutades med toppskruvar och balk för brobanan. Varje damm är unik utifrån typen av vattendrag. Jag som har varit ställningsbyggare ser ju vitsen med arbetsställning och stämp i ett vid dammbygge. Det finns en stor fördel när man kan bygga arbetsplan mellan dammpelarna. TG 60 är flexibelt, vi kunde sätta rör, kopplingar och komplettera efter behov. Dessutom kunde vi arbeta från flera olika nivåer och på inplankade arbetsplan i ställningen.

Hylte Damm arbetsplattformar med räcken Layher TG 60
Arbetsplattformar med räcken

Fakta Hylte dammens formställning
Layher TG 60-ramar monterade i länkade torn:
totalt 45 kvm arbetsplattformar om 2,09 x 6,18 meter respektive 5,25 x 6,18 meter
Tornhöjd: 4,5 – 9,97 meter.
Belastning upp till 6 ton per spira.

Illustrationer: Layher AB   Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB