Stämp

Smidig parkeringsramp med TG 60

P-hus Hagastaden blir Stockholms stads hittills största parkeringshus. 2022 kommer det vara 550 meter långt och ha mer än 1000 parkeringsplatser – största delen under det nyetablerade grönområdet Norra Stationsparken.

BRINKAB UPPFÖR ARBETS- OCH FORMSTÄLLNINGAR ÅT VEIDEKKE I DET NYA P-HUSET HAGASTADEN. Ett stort och intensivt byggprojekt där en av delarna består av en parkeringsramp på en yta av 320 kvm. Rampen snurrar sig 15 meter ner till de olika parkeringsplanen och i mitten har ett oktogonformat schakt förberetts för en bilhiss. Lösningen har krävt utförlig projektering och precis montering av Brinkab.

I Hagastaden byggs ett stort parkeringshus. Här bygger Veidekke och Brinkab en parkeringssnurra
Parkeringssnurra i Hagastaden

-I första skedet diskuterade jag, vår konstruktör Carl Bromarker och Veidekke fram en lösning för rampen. Carl presenterade 2D-ritningar med fokus på placering av tornen med teknisk konsultation från Layhers tekniska avdelning. Veidekke ville först ha Layher Allround i hela lösningen men det blev väldigt många spiror under rampen så slutligen landade rampen i TG 60 och Layher Allround i schaktet, berättar Kristian Johansson, platschef på Ställning Stockholm Brinkab.

”Man bara monterar, lyfter och får det på rätt plats direkt”

En väl avvägd ramp
Marken under rampen bestod av tre olika underlag, grus, asfalt och betong. Ett väl utfört markarbete och Veidekkes utsättare underlättade TG 60-tornens placering. Utsättarens arbete var avgörande då tornen skulle placeras.

-Snurran var komplicerad, då den lutar och sen slutar på nedersta parkeringsplanet, men vi löste just det med formsågade H-balkar. När vi monterade TG 60-tornen för rampen då byggde vi bara mellan våningsplanen. De var ca 3 meter höga och placerade i en form av en solfjäder som snurrade och lutade samtidigt – det var speciellt. Utsättaren var med från början och satte ut det närmsta tornet från oktogonen. Han kontrollade att höjden stämde exakt, sen utgick vi från det tornet och jobbade oss utåt. Jag har byggt mycket Allround tidigare men TG 60 var ett väldigt smidigt system. Den största utmaningen var att bygga lutande. Samarbetet med Veidekkes utsättare gjorde projektet enkelt!

Del av snurran - formställning Layher TG 60
Del av snurran – formställning Layher TG 60
Kristian Johansson, Arbetsledare, Brinkab

Kontrolldokument
Kristian förklarar hur Brinkab efter montaget besiktigar och lämnar efter sig kontrolldokument till Veidekke som tar över ansvaret för ställningen inför formgjutning.

-Vi på Brinkab har tagit fram en egenkontroll där vi dokumenterar att vi verkligen följt Carls konstruktionsritningar och byggt rätt. Dessutom gör jag, Carl och i det här fallet någon från Veidekke en gemensam besiktning och när den är godkänd så signerar vi kontrolldokumentet och skickar det till beställaren. Man kan ju inte bara bygga upp en ställning för att gjuta ett tak, en ramp och lämna den utan kontroll. Det är ju enorma laster. Jag sover i alla fall bättre när jag vi gjort kontrollen, dokumenterat och överlämnat formställningen, säger Kristian med eftertryck.

FAKTA
Oktogonen
Allround: En Allround-stämpställning 2 meters bomlag
Fackmått, bredd och höjd: 1,09 meter fack, höjd 7,5 meter
Belastning per spira: max 1,8 ton

Takbjälklag
Antal TG 60 torn: 58 stycken
Fackmått, bredd och höjd (högsta/lägsta):
1,09 x 1,09 meter, höjd 8 meter
Belastning per torn: max 12,5 ton

Rampen
Antal TG 60 torn: 75 stycken
Fackmått, bredd och höjd (högsta/lägsta):
1,09 x 1,09 meter (högst 1,5 meter / lägst 0,5 meter)
Belastning per torn: max 8 ton

Foto: Veidekke, Layher AB   Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB