Allround

Massiv ställningsbyggnation inomhus

1955 uppförde ASEA Gasklockan i Västerås – en enorm betong- och tegelfastighet på 83 000 m³. Knappt 65 år senare flyttar fem samhällsbyggande företag in i det nyrenoverade ”Navet”. En ombyggnation som inneburit montering av 3 500 m² ställning.

AROS BYGGSTÄLLNINGAR I VÄSTERÅS FICK FRÅGAN OM DE KUNDE LEVERA STÄLLNING TILL GASKLOCKAN. Den omdiskuterade fastigheten skulle moderniseras och byggas om till kontorslokaler. Genom att öppna upp en ljusgård i mitten av den 150 meter långa byggnaden skulle den byggnadshistoriska och monumentala industriarkitekturen nu lättas upp och bli ett naturligt nav och binda samman de nya kontorslokalerna.

”3 500 m² ställning mestadels byggd inomhus”

– När jag startade under våren 2018 så jag blev placerad vid Gasklockan. Efter leveransen av hissbryggorna fick vi ta oss ann ljusgården och byggde en ställning som var 12 bomlag hög, med ett nästan fribärande golv uppe på 22 meter och senare ett på 16 meter. De behövdes där för installation av sprinkler, innertak, ventilation och rökluckor med mera. I ljusgården skulle det också byggas gångar i luften och en hiss för tillträde till alla våningar som utgår från ljusgården, berättar Robin Nilsson, arbetsledare på Aros.

Aros Byggställningar Robin Nilsson
Robin Nilsson, arbetsledare på Aros Byggställningar

Aros hörde av sig till Torbjörn Lexander, Teknisk samordnare på Layher, när de behövde rådgivning om hållfasthet och lösningar på det högsta och första ”dansgolvet”.
– Tobbe på Layher gav oss råd. Under dansgolvet var det bara några stöd, men desto mer ställning längs väggarna. Vi valde att bygga med Layhers ramställning, Allround och dubbelräcken. Dubbelräckena är helt suveräna det gör att ställningen blir vridstyv, de är lättjobbade också. Layhers ställningar i sig är väldigt stadiga och stabila när man knackat kilen. Det blev helt enkelt väldigt många kvadratmeter ställning, 3 500 m² och 95 % av all ställning har byggts inomhus. Bara i ljusgården var vi som mest 14 man! Ett roligt jobb, lite special, inte en vanlig fasadställning som man annars bygger 9 dagar av 10, berättar en engagerad Robin.

Många yrkesgrupper har arbetat samtidigt under ombyggnationen men inga olycksfall har rapporterats omkring eller under arbete på ställning enligt Robin. Aros montörer fanns tillgängliga på byggarbetsplatsen och det underlättade för yrkesarbetarna då de kunde be om hjälp vid förändring av ställningen istället för att ta egna initiativ.

– Vi på Aros besiktigade förstås ställningarna själva när vi levererade dem till Peab och sen medverkade vi på skyddsronder en gång i veckan. Dessutom deltog vi i arbetsledning tre dagar i veckan och var med på vissa byggmöten utöver skyddsronderna. Vi har varit väldigt tuffa med att bara Aros montörer fått ändra ställningen och tillsammans med Peab arbetade vi hårt med att förebygga olyckor, förklarar Robin och avslutar;

– Det jag tar med mig från det här projektet var mängden ställning och att den monterades inomhus, vilket gjorde det lite udda. För en vanlig besökare var det nog svårt att få en överblick om hur otroligt mycket ställning det faktiskt var på en och samma plats.

Foto: Martin Kelam & Hannah Fhager, ET Cetera Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB