Hallå där

Hallå där: Thor Jonsson

Verksamhetsområdeschef för ID06 Kort. Aktuell i samband med nya kortstandarden med uppdraget att hjälpa till att säkerställa att rätt personer är på arbetsplatsen, kopplat till rätt arbetsgivare. Den nya standarden träder i kraft 21 januari 2020 och är då den enda giltiga identifikationen.

Du har arbetat med de nya ID06-korten sedan du började 2017, vad har det inneburit?
– Mitt ansvar har bl a varit att ta fram designen av korten och innehållet på dem, med alla nya säkerhetsdetaljer. En sådan sak är att vi laserprintar fotot på kortet svartvitt samt personnamn, företagsnamn m.m. Sen har vi bytt ut tekniken i kortet till PIV (Personal Identity Verification) tekniken finns redan idag i din dator och telefonen – den är säker. Det innebär att rätt person finns avbildad på kortet, rätt personuppgifter finns i kortet och det ska inte gå att klona kortet. Jag ansvarar även för alla anslutningen av företag och individer och för ytterligare en funktion som heter ID06 Bolagsdeklaration.

Ni har förlängt kortbytet för det nya ID06 från den 20 juni i år till den 21 januari 2020. Hur kommer det sig?
– Kortbeställningar och anslutningar till systemet har exploderat sedan början av maj. Vi ser att beställningarna ökat för varje dag. Vi konstaterar samtidigt att många företag ännu inte kommit igång med sitt kortbyte och många företag kom igång sent. Detta innebär att det inte längre finns praktiska möjligheter att hinna byta alla ID06-kort till den 20 juni 2019. ID06 flyttar därför fram stängning av gamla ID06-systemet till den 21 januari 2020.

Vilka företag kan hjälpa till med utrustning, kort och anslutning?
– ID06 har 5 kortpartners för närvarande och 15 aplikationsleverantörer, man kan läsa mer om dem på id06.se.

50 000 var anslutna i slutet av maj emot tidigare 74 000 företag.

Hur många företag är anslutna till det nya systemet?
– 50 000 var anslutna i slutet av maj emot tidigare 74 000 företag. Det är fortfarande många som behöver beställa det nya kortet.

Kommer nya IDO6 fortsätta vara ett plastkort?
– Det kommer ett Mobilt ID06-kort efter sommaren. Det har samma till- litsnivå som det fysiska kortet och kostar inte något extra för arbetsgi- varen, men arbetsgivaren måste godkänna tillägget för mobilapp. Jag tror att alla kommer använda det mobila kortet, det är säkert med BankId eller OTP (one-time password), användarnamn och lösenord.

Vilka funktioner är kopplat till nya ID06?

– ID06 Kompetensdatabas, här registrerad du dina utbildningar, som 9 meters ställningskurs, från av oss ackrediterade utbildningsgivare, det gäller även kompetenser, att du får framföra vissa typer av fordon och maskiner. Väldigt stora företag kommer kravställa på att din kompetens ska vara registrerade i databasen. Du kan redan idag logga in med ditt BankId på id06.se och registrera din kompetens.

ID06 Bolagsdeklaration, en tjänst där man har koll på leverantörsledet på arbetsplatsen. Exempel på det är att en huvudentreprenör upphandlat ett antal entreprenörer, som sedan i sin tur anlitar ytterligare underentreprenörer och där börjar det bli svårt att ha koll på bolagen som rör sig på arbetsplatsen. Men med ID06 Bolagsdeklaration har huvudentreprenören kontroll på alla företag som vistas på arbetsplatsen.
De får också kontroll genom ekonomiska informationspunkter som att alla betalar skatt. Kopplingen till kortet ser ut så här; när någon drar sitt kort vid grinden till arbets-platsen så skickas informationen om vilket företag som är kopplat till kortet till ID06 Bolagsdeklaration och därmed får man kontroll på alla underentreprenörer. Dessutom informeras projektansvarig direkt om något negativt som t ex konkurs för företag som är knutna till projektet. Informationen kan förstås delas mellan entreprenören och beställaren.

Mitt ID06 är en funktion som lagrar en kopia av personalliggare ute på arbetsplatsen där ett företag får samlad information av alla olika personalliggare man varit inne på. Kortet är en personlig identifiering med koppling till vilket företag man arbetar på. Man identifierar sig på nivå LOA 1 eller LOA 2, beroende på säkerhetsnivån arbetsplatsen har där du arbetar.

Nya ID06 är ett måste från
den 21 januari 2020.

Finns det mer utveckling av ID06, nya funktioner?
– Som jag tidigare nämnde, så kommer efter sommaren Mobilt ID06-kort. Vi kommer ta fram fler informationspunkter när det gäller bolagsdeklarationen, information om företagen har den kompetensen som upphandlaren efterfrågar – det som svensk arbetsmarknad frågar efter. Dessutom tror jag att vi kommer se helt nya innovationen där man använder plastkortet och mobilt ID06-kort för helt nya funktioner och för fl er branscher som kollektivtrafik, vård och omsorg.

Vad är det bästa med det nya kortsystemet?
– Att det är helt tillförlitligt och att man får järnkoll på individ kopplat till företag och företagsinformationen.

Foto: Thor Jonsson, ID06 Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB