Projekt

Nytt bostadskvarter i KL-trä byggs under väderskydd

Ett helt kvarter med fem hus i KL-trä uppförs av Skanska i centrala Arboga. Samtliga trähus byggs under väderskydd från Layher, där Libergs Sweden står för konstruktion och uppförande. Förutom att projektet är Svanenmärkt sker löpande fuktmätningar under byggprocessen för en forskningsstudie från SBUF om väderskyddat byggande.

EFTERSOM TRÄ ÄR ETT LEVANDE MATERIAL MONTERAS ALLA HUS UNDER VÄDERSKYDD. Kvarteret Gropgården byggs på uppdrag av Sturestadens Fastighets AB och ska vara miljöcertifierat med Svanen vilket bland annat innebär att produkterna ska ha en låg miljöbelastning utifrån en livscykelvärdering. Husen kommer senare värmas upp av fjärrvärme och ha solceller på tak i söderläge. Projektet genomförs under ett drygt år och ger Arbogaborna 40 moderna hyreslägenheter mitt i centrum.

Mätstationer för analys av klimatförhållandet under väder skyddet.

– Produktionen har gått bra under väderskydden, väldigt skön arbetsmiljö att jobba under. Svåraste utmaningen har varit logistiken runt materielleveranserna, det är trångt på och runt om byggarbetsplatsen. Alla byggprodukter är godkända av Svanen och vi jobbar löpande med mottagningskontroller, fuktkontroller under montage och innan vi slår igen materialet. Vi har ett väldigt stort kontrollprogram för byggprocessen som vi följer under produktionen, berättar Jimmy Karlsson, produktionschef Uppsala Bostad, Skanska Sverige.

I det här byggprojektet finns flera mätstationer för SBUF-projektet om miljön i detta och andra väderskydd som Skanska och flera andra företag i byggbranschen deltar i. Data från mätstationerna kommer ligga till grund för analys av klimatförhållandet under väderskyddet och stationerna har också olika referensbitar i trä. Dessutom kommer mikrobiell provtagning ske. I slutet 2022 redovisas resultaten av SBUF-projektet, där Gropgården ingår, med syfte att bidra till förbättrade förutsättningar för en säker kvalitet och ökad väderskyddsanvändning vid byggande med fuktkänsliga material utifrån byggnationens geografiska läge, utformning, säsongsvariationer och tillskott av fukt.

Vi har räknat med alla fördelar
med väderskydd i projektet

– Det är en snabbare produktion i att uppföra ett trähus om man jämför mot betonghus. Väderskyddet har verkligen gjort skillnad och fungerat helt enligt plan. Vi har räknat med alla fördelar med väderskydd i projektet och använder dem tills plåtslagaren har gjort klart taken, det är 45 graders lutning på dem och det skulle vara väldigt halt för dem annars. Största överraskningen är att det gått så fort att bygga stommarna i KL-trä. Som produktionschef är jag extra nöjd med att jobba med duktiga medarbetare som dessutom aldrig gjort detta tidigare men ändå följer tidplanen och så vidare, säger Jimmy.

Sebastian Vickman, Libergs Sweden

INFÖRSÄLJNING UNDERLÄTTADES MED 3D-VISUALISERING
Den centrala placeringen av kvarteret, med flera huskroppar, omgärdade av smala gator och flera fastigheter ställde höga krav på väderskyddens utformning. En möjlig infart för boende i en specifik fastighet intill bygget var väsentlig i anbudet. Något som ställningsentreprenören tog på största allvar i sitt förslag. Därför la de mycket tid på att kommunicera ställning- och väderskyddslösningen i 3D.

– Visualiseringen har verkligen hjälpt till vid införsäljningen av det här projektet. I anbudsförfrågan hade de krav på flera fristående fasta väderskydd och öppningsbara gavlar. Dessutom en öppen väg för ett av grannhusen vid en del av väderskyddet och därmed en annan lösning än en bred stödställning på angränsande gata. Jag ritade först ett enkelt förslag och visualiserade det i 3D som bland annat visade vilka ytor ställningen skulle ta upp. Sen projekterade vi tillsammans med stommontörerna utifrån den ställningen. Vi har också haft support från Camilla Borghi på Layher för de 250 motvikter á 1,5–2,2 ton som krävdes. Dessutom konstruerade Jonas Greman hos oss på Libergs, en speciallösning på gaveln vid ett av husen, en ”hängkorg” som tar upp horisontalvikterna. Den konstruktionen gjorde det möjligt för boende i grannfastigheten att under byggnationen av Gropgården ta sig in till sin parkering genom sin enda infart, förklarar Sebastian Vickman, projektledare på Libergs Sweden.

Vi har monterat många intagsbryggor
på fasadställningarna, det brukar löna sig

Bjarne Vickman, Libergs Sweden

Kvarteret kommer bestå av fem huskroppar med 2 till 3 våningar samt inrett loft. Vissa hus står så pass tätt att det räckte med tre väderskydd. Bjarne Vickström har varit med till och från i montaget, nu är han på plats för att serva Skanska med ändringar och tillägg på bygget.

– Vi har monterat många intagsbryggor på fasadställningarna, det brukar löna sig även om beställaren inte alltid kräver det. Vi har tillgång till två kranar varv en som kan lyfta 58 meter och då har alla nytta av intagsbryggorna, även vi montörer, säger Bjarne Vickman, arbetsledare på Libergs Sweden.

– När vi byggde första väderskyddet så upplevde vi att vi läckte mantimmar, men sen började vi få materialet till intagsbryggorna och då kom vi snabbt i fas igen. Intagsbryggorna är med i upphandlingen, de är i samma bomlag som takfoten, projekterat för plåtarbete. Nu har vi två montörer som går här eftersom det händer saker hela tiden. Till exempel har de behov av invändiga ställningar och mitt i huset har vi byggt trappor och förankrat i trästommen, det är en fördel med trähus, menar Sebastian.

ARBETSMILJÖ UNDER VÄDERSKYDD
Det är många yrkesgrupper som arbetare på bygget. Bjarne pekar på ett av husen vars tak har en skarp lutning där två snickare monterar stora takskivor och säger:

Snickarna Adam Steen, Egna Hems Bemanning och Melker Sjöberg, Sjödoff Bygg håller med:

– Det här huset har ett brant tak och vi jobbar att montera stora plyfor men vi behöver aldrig tänka på att de tar vind och dessutom är här torrt. Det är mycket bättre arbetsmiljö med väderskydd än utan.

– Inte nog med att vi kommit i mål efter att ha lagt mycket krut på både projektering och leverans. Det ska vara ett snyggt väderskydd också, vi har gjort vårt bästa med att få slät plast överallt. Roligt att yrkesarbetarna är glada över att jobba under väderskyddet också. Vi är nöjda med att det blivit en bra leverans med flera riktigt bra ställningslösningar, säger Sebastian.

Adam Steen och Melker Sjöberg uppskattar arbetsmiljön under väderskyddet.

INFO VÄDERSKYDDSPROJEKT
SBUF 13998 Heltäckande väderskydd – byggklimat och arbetsmiljö

Foto: Marulk Media för Layher AB Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB