Projekt

Östermalms saluhall renoveras

Den anrika tegelbyggnaden Östermalms saluhall genomgår en omfattande renovering under stor tidspress. Layhers nya fackverksystem Allround FW spelade en huvudroll för att hålla tiden.

REDAN 2016 PÅBÖRJADES RENOVERINGEN AV ÖSTERMALMS SALUHALL OCH SENAST 2020 FÖRVÄNTAS HELA PROJEKTET VARA FÄRDIGSTÄLLT. Tegelbyggnaden från 1888 är blåklassad vilket innebär synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Renoveringen av den värdefulla byggnaden sattes tidigt under tidspress då bland annat överklaganden och den besvärande omständigheten att man upptäckt att bjälklaget var i uselt skick, försenade renoveringen. 2018, när de juridiska ärendena var avklarade, insåg man behovet av att hitta en effektiv ställningslösning inne i den historiskt känsliga saluhallen. En lösning som gjorde det möjligt för flera olika yrkesgrupper att samtidigt arbeta med tak, väggar och golv för att vinna tid.

Patrik Fernström, operativ chef på
RSG Ställningar

– Vi fick i uppdrag av Projektbyrån COWI att bygga en undertaksställning på 918 m². Samtidigt så ville de att det skulle vara fritt från ställning nere på marken. Vi vände oss till Layhers konstruktörer och satt med dem och tog fram en lösning, som var både tidseffektiv och säker, berättar Patrik Fernström, operativ chef på RSG Ställningar, i samband med att det fantastiska hantverket dokumenterades vid en av Layhers filminspelningar.

Projektet har krävt avancerade tekniska beräkningar. Fredrik Wik, projektingenjör på Layher, tog fram en fackverkslösning med Allround FW-systemet. Systemet har flera fördelar, till exempel så har komponenterna en låg egenvikt, vilket underlättade monteringen inne i saluhallen, samtidigt som konstruktionen som helhet fick en hög lastkapacitet. Slutligen presenterades en fackverkslösning på 918 m², med en fri spännvidd på 21,2 meter, som bar upp den 15 meter höga ställningen, och som också fungerade som ett skyddstak för yrkesarbetarna på golvet. Fyra montörer från RSG Ställningar genomförde montaget av balksystemet på endast fem arbetsdagar.

Fyra montörer monterade det fribärande Layher Allround FW-systemet

STABILA STÄLLNINGAR
Layher träffar Patrik under hösten och följde då upp med frågor om hur det unika projektet hittills gått.
– Vi har byggt mycket ställning men det mesta ska vara nere till sommaren 2019. Det flyter på bra i projektet, men det blev förstås ett stort problem i starten, eftersom de inte hade betongen på plats. Huset är ju ett byggnadsminne så man får inte göra hur som helst. I vanliga fall kan vi ju fästa ställning i väggar och gropar, men här fanns det restriktioner runt belastning och förankring, förklarar Patrik.

Det är många aktörer som har varit involverade i renoveringen, som leds av Projektbyrån COWI på uppdrag av Stockholms Stads Fastighetskontor. Trots en stor tidspress har det varit viktigt att arbetsplatsen är säker. Patrik menar att RSG Ställningars bidrag bland annat har varit riktigt stabila ställningar. Hans erfarenhet är att arbetet för de andra yrkesgrupperna går så mycket fortare om de känner sig trygga på de ställningar de arbetar ifrån.

– Kan vi på RSG bidra med att skapa en trygg arbetsplats med våra ställningar så pågår inte arbetet en, två, tre månader mer än vad man beräknat, för alla känner sig trygga. Nyligen fick jag ett samtal från en projektledare på Projektbyrån COWI. Ett trevligt sådant för projektledaren ville bara överösa mina arbetsledare med beröm för det fina arbetet i Östermalms saluhall. I 10 minuter höll han på och han avslutade med ”alla vi erfarna som jobbar här, vi har aldrig gått på så bra ställningar i hela våra yrkesverksamma liv.” Tänk att få höra det! Det ska jag berätta för alla imorgon när vi har arbetsledarmöte, säger Patrik med eftertryck.

FAKTA
Östermalms saluhall byggdes under endast 6 månader med en fasad av skånskt varmrött tegel och invigdes 1888 i närvaro av kung Oscar II. Inspirationen till mattemplet hämtade arkitekterna Gustaf Clason och Kasper Salin från tegelarkitektur och gjutjärnskonstruktioner från studieresor i Europa och saluhallen blev en av de första kommersiella fastigheterna med el.

Det har inte gjorts några större ombyggnationer av saluhallen sedan den byggdes för 130 år sedan, mer än anpassning till dagens krav som bland annat omfattar personalutrymmen och frys- och kylrum. Vid en inspektion så stod det klart att saluhallen bakom den välbevarade tegelfasaden behövde en omfattande renovering.

Ombyggnationen innebär nya stammar, ledningar och installationer för vatten, avlopp, ny elektricitet, ventilation, sprinklers och mycket annat. Källarplanets hittills undermåliga och trånga utrymmen för råvaror och tillagning kommer efter avlägsnandet av ca 200 m³ berg öka med tre decimeter i takhöjd och klara dagens krav för livsmedelshantering.

Handelsstånden med sina renoverade snidade träsnickerier kommer placeras och återges i den ursprungliga stjärnformade planlösningen samt färger. Vid invigningen omkring 2020 kommer Östermalms saluhall vara en historisk återblick, bevarad för framtiden men en mer modern, miljövänlig, handels- och arbetsplats

Foto: Kiljan Eckerman, Magnus Strindberg, Fredrik Wik Text: Hannah Fhager Film: DBY/Kiljan timelapse

.

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB