Projekt

Skyddstak vid lansering av bro

Som en del av Förbifart Stockholm lanseras en bro över E18 och trafikplats Hjulsta. För att skydda passerande fordon mot nedfallande föremål byggdes runt årsskiftet ett stort skyddstak över motorvägen. Inledningsvis gjuts botten av bron i etapper och vägbanan läggs senare ovanpå. Byggnationen beräknas pågå fram till och med sommaren.

Hjulstarondellen Förbifart Stockholm
Layher TG 60 med takstolar av Allround FW
Januari 2019

När Högaktuellt en kall februaridag träffar Patrik Fernström, Operativ chef på RSG Ställningar, är skyddstaket nästan färdigmonterat. RSG har på uppdrag av Implenia byggt ett skyddstak där den bärande strukturen består av Layher TG 60 och takstolar av Allround FW. Ovanpå FW-systemet läggs balkar i trä i vilka man sedan fäster takskivor. Taket ska skydda de 50 000 fordon som dagligen passerar på E18, under den pågående brolanseringen.

Den första bron är klar
Oktober 2019

– Vi byggt TG 60 som stomme, på ytterkanterna och en del i mitten. De bär upp vikten av hela taket av Allround FW, det systemet passar extra bra på det här projektet. E18 stängdes av mellan klockan 22 och 05 vid några tillfällen under jul och nyår så att vi kunde montera. Nattarbetet och vädret under långhelgen gjorde i sin tur att vi inte hade tillgång till kran för montaget. Men FW-systemen är konstruerat så att man även kan bygga det utan kran, berättar Patrik.

Patrik Fernström RSG Ställningar
Patrik Fernström, operativ chef på RSG Ställningar

NATTARBETE OCH STORMVARNING
Då Stockholms län drabbades hårt av stormen Alfride i början av året var väderförhållande under monteringen tuffa och monteringsarbetet drog ut på tiden.
– Vi byggde TG 60-tornen på bara någon dag. De var så pass låga att det inte var några problem att bygga dem lodrätt och utan kran. Men eftersom det var stormigt så hade vi vissa nätter bara igång några få montörer då vädret hindrade oss i flera moment. Detta försenade oss givetvis men det blev bättre och vi kunde lägga till extra resurser för att komma ikapp, förklarar Patrik och fortsätter;
– Halva projektet är dock byggt med hjälp av kran, det gick ju mycket fortare än utan. Projektet var under tidspress, Implenia vill ha taket klart tills de kom tillbaka efter julledigheten, den 6 januari.

RSG Ställningar hade planerat att lyfta kompletta sektioner med takstolar av Allround FW med monterade takbalkar och takplåtar, men kranen klarade inte av lyften så vi fick montera takbalkar och skivor på plats, del för del. Vid tillfället för intervjun väntar RSG på ytterligare takmaterial så att de kan förlänga skyddet ytterligare en bit, en ren säkerhetsåtgärd.

Taket med underkonstruktioner kommer bli 60 meter långt och 20 meter brett när det är färdigställt. Kravet från Implenia är att skyddstaket ska klara 2 kN/m². Taket beräknas stå kvar tills lanseringen av bron är klar.
– Det har varit en del utmaningar men det är tjusningen med att vara ställningsbyggare, avslutar Patrik.

FAKTA FÖRBIFART STOCKHOLM
Förbifart Stockholm innebär en ny sträckning av E4, väster om Stockholm. Den nya nord-sydliga vägförbindelsen går från Kungens kurva till Häggvik och skapar fler utvecklingsmöjligheter i den växande regionen. Förbifart Stockholm ska avlasta Essingeleden och innerstaden samt göra Stockholms trafiksystem mindre sårbart. Förbifarten innebär sex nya trafikplatser i marknivå, 18 km i tunnel under bland annat Mälaren, totalt blir sträckan 21 km och restiden beräknas till 15 minuter. Projektet kommer pågå under omkring tio år med trafikstart tidigast 2026.
Källa: trafikverket.se

Foto & Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB