Projekt

Storvretens vattentorn klädd i ställning

Ställningsmontörer från Cramo uppförde i början av året en 46 meter hög ställning runt Storvretens vattentorn för Dipart Entreprenads räkning. Företaget utför nu omfattande betongarbeten runt och i tornet.

UTANFÖR TUMBA CENTRUM STÅR STORVRETENS VATTENTORN – ETT LANDMÄRKE SEDAN 1961. Vattentornet uppfördes med dåtidens byggmetoder, betongblandningar och armeringar, och det håller inte längre. De senaste åren har skador visat sig och vattentornet har sedan länge tagits ur bruk för vattenförvaring, men pumparna längst ner i tornet fortsätter alltjämt att trycka ut vatten till hushållen. Planerna att under en 30 års-period förtäta området med skolor och 3 000 bostäder gör att Botkyrka kommun satsar 10 miljoner kronor (entreprenadkostnaderna) på renoveringen för att säkra vattenförsörjningen framöver.

Anders Samuelsson Röda Tråden
Anders Samuelsson, Röda Tråden

– Renoveringsprojektet pågår just nu. De utvändiga skadorna i betongen visade sig vara större än vad vi hade trott från början, från 31 till 35 meters höjd och vid rännan uppe vid taket. Ställningen ger oss goda möjligheter att hantera dessa områden. I övrigt är det inga oväntade skador. Parallellt startar den invändiga renoveringen av vattencisternen, där skadad betong byts ut och ett nytt, dricksvattengodkänt tätskikt appliceras. Ställningen är där en viktig del i utrymningsmöjligheterna. Projektet ska vara klart i slutet av juni, berättar biträdande projektledare Anders Samuelsson på konsultgruppen Röda Tråden för Botkyrka kommun.

Genom kommunens ramavtal med Dipart Entreprenad kommer vattenreservoaren, som ska förvara 800 kubikmeter vatten, få en ny beläggning med ett dricksvattengodkänt tätskikt. Dessutom utför företaget en omfattande renovering av själva vattentornet vilket innebär reparationer av både takbjälklag, reservoarens in- och utsida samt skador på pelaren. Senare avser kommunen även att fundamentet ska förankras ytterligare.

För att utföra renoveringarna anlitade Dipart Entreprenad ställningsföretaget Cramo för montage av arbetsställning runt vattentornet.

Layher Allround Storvretens vattentorn
Ställningslayouten bygger bl.a. på 2,57 m Layher Allround i trianglar

Unik layout för att stabilisera hög ställningskonstruktion
Storvretens vattentorn ligger på ett urberg, vilket utgör stabila markförhållande för den arbetsställning som nu står på plats. Det fanns dock en del utmaningar med layout, geometrier, utrymme och höjd.

Daniel Pertot, projektledare, Cramo
Daniel Pertot, projektledare, Cramo

 – Vi har haft ett tätt samarbete med Layher som projekterat ställningen. De har tidigare erfarenhet av ställningslösning runt vattentorn, så vi använde oss av den, berättar Daniel Pertot, projektledare för hiss och byggställningar på Cramo.

Torbjörn Lexander, teknisk samordnare,  Layher
Torbjörn Lexander, teknisk samordnare, Layher

 – Jag ritade upp ett förslag i LayPLAN CAD för att visualisera projektet. Layouten bygger på 6 armar med räta fack, däremellan är ställningen konstruerad som triangelformade tårtbitar och förstås många horisontaler. Det är den här konstruktionen som gör ställningen unik och gör det möjligt att bygga högt utan att ställningen vrider sig. Varje bomlag blir som en styv skiva och därutöver är basen stämpad för ytterligare stabilitet. Arbetsställningen är genomgående i Layher Allround med måttet 2,57 meter, förklarar Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher.

Ritning Storvretens vattentorn
Ritningslösning från LayPLAN CAD

Montörerna på Cramo uppförde ställningen med ett trapptorn med 21 stycken 2 meters-trappor, där högsta trappan monterades på 46 meters höjd och första arbetsplattformen monterades först 31 meter över marken. Trappan följer bomlagshöjningen om två meter.

Niklas_Nettelbladt arbetsledare Dipart
Niklas Nettelbladt, arbetsledare, Dipart Entreprenad

 – Vi var som mest nio montörer, de hade sele under hela montaget och jobbade sig säkert runt och upp med hjälp av krokplank. Verkligen ingenting för höjdrädda! Vi har använt oss av mobilkran för att lyfta upp material och senare kompletterat med en bygghiss som kan transportera både arbetare och material, berättar Daniel.  

– Innan ställningen var klar var väl alla lite oroliga, det är väldigt högt och det är inga arbetsplattformar under 30 meter. Men jag blev förvånad, ställningen är jättestabil, man känner sig trygg när man går på den. Vi är jättenöjda. Nu när Cramo plankat in arbetsplanen och täckt in allt innanför landgångarna då upplever man inte höjden besvärande och ställningen är stabil, de har monterat en hiss också men vi har som en hälsogrej att man ska gå upp i trapporna minst en gång varje dag, säger Niklas Nettelbladt, arbetsledare på Dipart Entreprenad.

”Ingenting för höjdrädda”

Blästring av Storvretens vattentorn utförs av Dipart
Blästring av Storvretens vattentorn utförs i sektioner av Dipart Entreprenad

Stora massor kräver säkerhetsrutiner
Dipart Entreprenads betongarbeten med bland annat vattenblästring resulterar i extra vikter på ställningens arbetsplan. Cramo har plankat in ”armarna” i ställningen och kompletterat med tjocka plank, därpå lagt plywood för sin hållfasthet och formstabilitet, vilka också skapar helt täta arbetsplan.

Torsten Gröhl, gruppledare, Cramo
Torsten Gröhl, gruppledare, Cramo

– Det fungerar som skydd vid blästring och gjutning. Vi har beräknat lastklassen på ställningen så Dipart Entreprenad vet hur mycket de maximalt får belasta den med spill, betong och så vidare, försäkrar Torsten Gröhl, gruppchef på Cramo.

– En del av vår riskanalys är att regelbundet avlasta golvet. Där vi har vattenbilning har vi tätt golv och dessutom regelbundna städdagar. Före arbetet inne i reservoaren så har vi skannat taket inför håltagningen, där räknar vi med omkring 15 ton rivningsmassor. Bilningsvattnet som hamnar i reservoaren kommer vi filtrera och ta genom ett spillvattenavlopp, men massorna tar vi genom det nya hålet i taket. Det blir intressant att skotta upp och transportera ner massorna. Men vi är sex yrkesarbetare på plats plus ett par tjänstemän. Vi är vana vid betongarbeten men i det här projektet är det höjden som är utmanade. Men det är kul att vara med på ett sådant här maffigt projekt, säger Niklas.

Storvretens Vattentorn inplankning

Ställningen kommer stå till sommaren
Projektet med renovering pågår till slutet av juni. Då kommer ett gäng djärva ställningsmontörer från Cramo till vattentornet för att montera ner den höga ställningen.

– Jag är väldigt nöjd och stolt över våra ställningsmontörer som utfört montaget. Det här projektet var utmanande men också roligt och konstruktionen resulterade i att byggandet blev enkelt, det blev som vi planerat. Vi har ett bra samarbete med Layher och Dipart Entreprenad. Det är väldigt bra att Layher är vårt stöd så att vi kan få till den här typen av specialprojekt. Det är kul! menar Daniel.

Foto: Hannah Fhager, Cristian Sabau Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB