Tillbehör

Stuveriet – med hållbarhet i fokus

Stena Fastigheter etablerar Stuveriet i kvarter Masthugget alldeles vid Göteborgs hamninlopp. Med stort hållbarhetsperspektiv byggs kvarteret, under väderskydd, ytterligare våningar ovanpå byggherrens befintliga byggnad, därefter ansluts ett nyproducerat 16-våningshus.

DET ÄR TOTALENTREPRENÖREN BETONMAST GÖTEBORG SOM BYGGER STUVERIET I SAMARBETE MED STÄLLNINGSENTREPRENÖREN IBS BYGGSTÄLLNINGAR. Från 2020 till 2022 kommer projektet pågå på en totalyta av nära 10 000 kvadratmeter varav den första delen är en påbyggnad med två kontorsvåningar av en 4-vånings fastighet från 1960-talet. Stena Fastigheter har hållbarhet i fokus vilket utöver att hålla ner fuktkvoterna under till- och nybyggnationen också konkretiseras då Stuveriet. Fastigheten byggs av material som utgör ett lågt klimatavtryck och de sammanlänkade fasaderna kläs med återvunnen aluminium. När byggnaden om ett par år till fullo tas i bruk kommer hyresgästerna erbjudas en gemensamhetsanläggning med café, sportlounge och orangeri utöver enskilda kontorslokaler. 

Carl Hagman, projektchef,
Betonmast Göteborg

Carl Hagman, projektchef på Betonmast Göteborg berättar om ställningarna på lågdelen:

– Vi frågade ett antal ställningsfirmor om pris och konstruktion med ett öppningsbart väderskydd då Stena Fastigheter och Stena Bygg har sin verksamhet igång i den befintliga byggnaden under tillbyggnationen. IBS byggställningar hade den bästa lösningen med Layhers väderskydd.

”Väderskydd möjliggör en torr byggnation med låg relativ fuktighet”

Utbyggd gavelställning för öppningsbart väderskydd
Inledningsvis diskuterades en lösning med överlappande tak, men efter analyser och diskussioner med Layher visade det sig att ett väderskydd i sektioner – och mellanliggande kepsar – blev mer effektivt. Lösningen blev också mindre utrymmeskrävande på det begränsade utrymmet kring byggnaden. För att möjliggöra tillräckligt stora öppningar vid kranstransport av byggelement förlängdes ena långsidan på ställningen, dit taket temporärt kan rullas vid öppning. 

Jonathan Torsson, projektledare
och depåchef, IBS Göteborg

– Vi har fått mycket hjälp från Layher. Både med ritningar och beräkningar som vi har kunnat visa för vår kund. Väderskyddet behövde öppnas 15 meter men det gick inte att göra med överlapp. Istället projekterade Fredrik en gavelställning och nu ligger istället hela taket på samma nivå. Det fungerar bra, vi öppnar upp det så att Betonmast kan få ner stålstomme, HDF-bjälklag samt det prefabricerade taket för att bygga de 2 nya våningarna, när de behöver. Vi har också använt Layhers nya lyftsäkringar för det rullbara taket. Våra montörer tyckte det fungerade väldigt bra och var lätta att montera, berättar Jonathan Torsson, projektledare och depåchef för IBS byggställningar.

Väderskyddsställning med portal


– Spännvidden på taket är 23 meter och baserat på typfall med 8 meter uppstick. Taket som skjuts är uppdelat i sektioner om 15+18+18 meter. Den extra ställningen på gaveln fick också förses med en rejäl överbryggning för att möjliggöra transporter till de delar av byggnaden som används som vanligt under ombyggnationen. Hela byggnaden är total 50 meter lång och ställning med väderskydd möjliggör en torr byggnation med låg relativ fuktighet som byggherren kravställt, säger Fredrik Wik, projektingenjör på Layher.

Jonathan förklarar projektet varit utan större problem, från projektledning till montage av ställning och lyft av väderskydd.

– Allt har som sagt gått väldigt bra och Betonmast bygger 2021 ytterligare en hög byggnad som ska docka till den befintliga. Där kommer vi också bygga ställningar men det blir framförallt fristående fasadställningar till nyproduktion. Det projektet påbörjas i januari eller februari 2021, förklarar Jonathan.

Foto: Layher AB, IBS, Betonmast    Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB