Projekt

Unik ställning när Ångström bygger ut

Ångströmslaboratoriet byggs ut för att få plats med mer forskning och utbildning inom Uppsala universitet. Stålstommen till den nya kubformade entrébyggnaden var redan uppförd. När glastaket skulle monteras över ljusgården krävdes en unik ställningslösning.

EN UNDERTAKSSTÄLLNING – PÅ 17 METERS HÖJD – MED 616 KVM ARBETSPLAN FÖR MONTAGE AV TAK ÖVER LJUSGÅRDEN BEHÖVDES PÅ ÅNGSTRÖMS. NCC bad Ramirent Safe Access ta fram en lösning.

-Vi behövde en lösning som kunde klara lasterna. Det visade sig vara en utmaning som krävde större kunskap om olika möjligheter, så jag kontaktade Adam Lindholm på Layher tidigt i processen. Det var ett komplext projekt och det tillkom information och frågeställningar som inte var med från början. Men Adam gjorde anpassningar allteftersom projekteringen fortlöpte. Bland annat så blev spirlasten betydligt högre på några ställen än vad som uppskattats vid förfrågan, berättar Johan Rengren, projektchef på Ramirent.

Ställning längs med ljusgårdens väggar inklusive arbetsplan däröver

Olika idéer bollades. Ställningen skulle sträcka sig längs ljusgårdens innerväggar men fick inte fylla hela ljusgården och det skulle finnas ett stort arbetsplan högst upp för montage av flera ton tunga limträbalkar och tillkommande glastak. Snart framgick det att de nybyggda våningsplanen av håldäck inte klarade av de tillkommande lasterna från ställningen. Samtidigt var placeringen och avståndet mellan ställningen och innergårdsväggarna viktiga inför kommande montage av glas- och ljudabsorberande paneler.

God framförhållning för säker lösning
Genom att planeringen pågått under flera månader, i ett tätt samarbete mellan Ramirent, Layher, NCC och Karlsson & Segerström Construct, så blev den slutgiltiga lösningen säkerställd i alla led i god tid innan ställningsmontaget.

-Det blev 60 ton ställning fördelat på en 17 meter hög stödställning av Layher Allround, stämp av Layher Allround och en 616 kvm arbetsyta av Allround FW och stålplank i topp. Jag levererade även uppgifterna om upplagskrafter för lösningen till K & S som kontrollerade att byggnadens stålstomme och betongbjälklag skulle hålla. Vilket resulterade i tillfälliga förstärkningar, förklarar Adam Lindholm, vid tiden projektingenjör på Layher.

Slutligen placerades underslag ut för att sprida lasterna över håldäcken. Bjälklagen stämpades från våningsplanet under, därigenom samverkade två bjälklag vilka kunde ta den tillkommande lasten från ställningen. Dessutom svetsades tre stålbalkar i byggnadens stålstomme och bultades i betongbjälklaget som ett upplag för stödställningen ovanför trapphuset. En säker lösning tack vare god framförhållning.

Arbete med takstolarna underlättades genom arbetsplanet över ljusgården

Effektivt montage
Planering före och under projektet blev avgörande. Större lyft kunde göras från tornkranar, men då delar av bygget hölls avstängt med olika intervall var det också viktigt att klara av att leverera fungerande lösningar under givna slot-tider. Montaget av undertaksställningen kunde bland annat bara ske under ett kortare tidsfönster. Placeringen av ställningen justerades med stor exakthet av en mättekniker på plats tillsammans med stöd av CAD-underlag.

-Vi var 3-4 man som byggde ställning och arbetsplan under sju veckor. Vi hade en enorm tur med vädret under november och december, snön kom inte förrän allt var klart. Montaget av arbetsplanet över ljusgården med Layher FW gick jättefort, bara 1,5 dag. Vi förmonterade ca fem FW-fack i taget på marken och lyfte sen upp dem som broar med kran. Genom att vi varit effektiva och bara byggt ställning längs fasaderna i innergården så har vi sparat både på kroppen, som i arbetsmiljö och pengar, det vill säga mindre material – det blev bara vinster med den här lösningen, menar Johan

Adam Lindholm, Layher, Johan Rengren, Ramirent, Peter Larson, Layher

Arbetsmiljöpris för säkert arbete
Håll Nollans pris för säker arbetsmiljö har tilldelats Akademiska Hus och NCC för säkerhetsarbetet under tillbyggnaden av Ångströmslaboratoriet. Hur har ni på Ramirent märkt att arbetsmiljön varit i fokus?

Interiör från ljusgården
Bild: Tema

-Redan från projektstarten i vintras så har det varit mycket planering och tydlighet kring säkerheten i lyftzonerna som berört oss. Vi hade möte varje eftermiddag inför morgondagens jobb. På mötena fick vi veta vilka zoner vi fick vara i och vart de skulle lyfta – på själva bygget har det alltid haft väldigt tydliga avspärrningar. För våran del och leverantören av stommar så blev det mycket kranarbete under montaget. Nu under april börjar vi demontera ställningen i ljusgården men då kan vi inte ta hjälp av kranen. Men säkerheten runt arbetsmiljön är och har varit prioriterad, det har fungerat otroligt bra, kul att det uppmärksammas, berättar Johan.

Text och bild: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB