Nyhet

Lyftbara ställningar till Hamnbanan

Godstransporterna till och från Göteborgs hamn kommer förbättras genom utbyggnaden av Hamnbanan. Skanska utför omfattande arbeten i projektets näst sista etapp, Eriksberg – Pölsebo. Stora delar av spåren läggs under marknivå vilket både frigör ytor för bostäder och minskar buller.

Etappens dubbla järnvägsspår sträcker sig 1,9 kilometer genom Göteborgs leriga mark och sänks ner i totalt 1,1 km tunnel. Skanska har efter omfattande projektering valt att utöver bergtunnlar, gjuta tunnlarnas bottenplattor och väggar i samma gjutning för att därefter täcka över, en metod som kallas cut and cover. I gjutningen används klimatsmart grön betong för att minska projektets miljöpåverkan.

Skanska arbetar säkert från Armeringsställning Layher Allround vid Hamnbanan i Göteborg
Ställningarna är monterade under hela projektet och tillgängliga för användning vid varje armeringstillfälle.
Albin Karlsson, arbetsledare på Skanska

Ställning lyfts med kran
Betongsektion på Skanska har i samarbete med Layher tagit fram åtta lyftbara arbetsställningar i Allroundsystemet för etappens armeringsarbeten. Ställningarna är 10 meter långa, med en högsta bomlagshöjd på 7 meter och 2 meter breda arbetsplattformar, vilka även används som materialupplag under armering. Samtliga ställningar förflyttas enkelt med de integrerade fästena för kranlyft.

– Vi förstärker först bottenplattan i den utgrävda tunneln med ”stegar” så vi inte får sättningar i armeringen när sen ställningen lyfts på plats. Det fungerar hur bra som helst med att flytta ställningarna och palla upp dem med några underslag. Det är marginell justering och vi synar alltid ställningen efter lyft. Att krana ställningen är väldigt enkelt och effektivt jämfört med att bygga och riva varje gång, förklarar Albin Karlsson, arbetsledare på Skanska.

Arbetsställningarna har allt,
de är stabila, säkra, har integrerade trappor och kan enkelt lyftas i sin helhet

När ställningen står på plats är det upp till sex yrkesarbetare som arbetar från de fyra bomlagen, det är mycket som armeras under kort tid för att hålla tidsplanen.

Layher Allround armeringsställning som kan lyftas med kran
Grundutförande av armeringsställning till Hamnbanan.

– Både vi och våra underentreprenörer är riktigt nöjda med lösningen. Arbetsställningarna har allt, de är stabila, säkra, har integrerade trappor och kan enkelt lyftas i sin helhet, det är fördelaktigt i projektet. Vi behöver inte förankra ställningarna i vägg eftersom de har inbyggda stöd som gör ställningarna mycket stabila. Vår tornkran har en lyftradie på 65 meter och vi lyfter varje ställning tre gånger var tredje vecka. När ställningarna inte används som armeringsställning har vi haft möjligheten att använda dem som trapptorn för access, ett väldigt bra komplement, säger Albin.

De huvudsakliga delarna av betongarbetena ska stå klara under första halvåret 2023.

LÄNKAR
Skanska använder grön betong till Hamnbanan.

TEXT: HANNAH FHAGER FOTO: LAYHER AB/RAMI KURDALI

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB