Projekt

Totalrenovering av Maja Beskowskolan – Genomtänkt från första kil till sista duk

En av Umeås äldsta skolor närmar sig slutfasen av en omfattande totalrenovering och modernisering. För att vinna tid används två av Sveriges största öppningsbara väderskydd.

FÖR BYGGNATION ÅRET RUNT KOMMER ETT VÄDERSKYDD VÄL TILL PASS. Förutom att det förkortar byggnationstiden blir hela byggprocessen effektivare. Vid renoveringen av Maja Beskowskolan i Umeå visade det sig tidigt att ett av väderskyddstaken skulle få en spännvidd på hela 43 meter och dess laster skulle behöva fördelas genom den 60-åriga fastigheten. Därför kontaktade byggbolaget Rekab Layher för en teknisk lösning.

”ETT väderskydd under en stor ombyggnad är nästan en förutsättning idag”

Adam Lindholm, projektingenjör och Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher började med att göra ett par arbetsplatsbesök vid skolan. En förutsättning för att kunna ta fram den bästa lösningen, efter både tekniska utmaningar och aktuella förutsättningar. Där träffade de bland annat representanter från både Umeå Ställningsbyggnad och entreprenören Rekab.

Jens Andersson Rekab och Kristofer Lidberg Umeå Ställningsbyggnad Foto Sune Grabbe
Jens Andersson, platschef på Rekab och Kristofer Lidberg, projektledare och delägare till Umeå Ställningsbyggnad

– Det här med att ha ett väderskydd när man gör en stor ombyggnad är nästan en förutsättning idag. Med spännvidder upp mot 40 meter blir det omöjligt att täcka med presenningar. Fördelen blir också att snö och regn inte bekommer oss. Och det är jättebra, särskilt i det här projektet som är tidspressat. Det möjliggör ju att man kan ha pågående byggnationer invändigt så som mellanväggar, målning och mattläggning och att vi samtidigt kan utföra renovering av yttertak förklarar Jens Andersson, platschef, Rekab.

Det visade sig tidigt att lösningarna inte fanns bland Layhers vanliga typfall. Kombinationen av väderskyddets spännvidd, möjligheten att öppna taket samt att angränsande tak inte fick belastas, gjorde projektet extra utmanande. Monteringen av det enorma taket behövde också lösas. Det skulle inte gå att först montera det på mark och sen lyfta det på plats med kran.

– Det fanns ingen möjlighet att stämpa hela vägen nerifrån källaren som det var tänkt ifrån början. Det skulle hindra verksamheten invändigt i skolan, så vi var tvungna att titta på andra möjligheter. Och då blev Allround FW-systemet det alternativ som lämpade sig bäst för att bära upp en del av väderskyddstaket. Layhers tekniska avdelning kom fram till att vi måste bygga Heavy Duty-torn, så vi byggde fyra stycken sådana, som då FW vilar på, förklarar Kristofer Lidberg, projektledare, Umeå Ställningsbyggnad.

Maja Beskowskolan Umeå Foto Sune Grabbe
Maja Beskowskolan försågs med öppningsbara väderskydd med en spännvidd på 43 meter.

DUBBLA TAKSTOLAR LÖSTE SPÄNNVIDDEN. Fyra stycken modulära fackverksbalkar av Allround FW byggdes samman och fick vila på de 16 meter höga Heavy Duty-tornen som tog ner de höga lasterna från balken. Väderskyddets stora spännvidd innebar en hög nockhöjd, vilket tillsammans med byggnadshöjden ställde stora krav på stödstrukturen på grund av snö- och vindlaster. Därav krävdes en del stagning av tornen samt kraftiga förankringar.

”Med hjälp av FW-systemet har ställningen kunnat överbrygga angränsande byggnader.”

– Andra delar av byggnaden som inte var lika känsliga för last kunde vi stämpa med Layher Allround. På den större spännvidden av väderskyddet blev lasterna så höga att det byggdes med dubbla takstolar. Med hjälp av FW-systemet har ställningen kunnat överbrygga angränsande byggnader och gjort det möjligt att ta ned de stora lasterna från väderskyddet utan att belasta dessa byggnader med några högre laster, förtydligar Adam Lindholm och fortsätter;

– Vid höga spännvidder så är det inte lätt att montera väderskydd på backen och lyfta med kran. I detta fall så monterades taket på plats med hjälp att en lösning som vi på Layher kallar ”prispall”. Vi la fackverken på medar som vi sedan kunde sänka, när taket blev
fribärande och dragstag kunde monteras.

Maja Beskowskolan Umeå renovering
Maja Beskowskolan renoveras under öppningsbara väderskydd.

Projektet har pågått sedan 2017 och Umeå Ställningsbyggnad har som mest haft 12 man på plats. I nuläget är de nere på hälften, men det byggs och flyttas ställning hela tiden. Layher har stått till ställningsbyggarnas förfogande när tekniska utmaningar uppstått.

– Vissa frågor har personalen tagit direkt med Layher, framförallt Torbjörn Lexander. Det har bland annat varit tekniska frågor. Vi säkrade också upp med snöjour hela vintern, så på kvällar och helger var det alltid någon som var utsedd att hålla koll på väderskyddet. Planen var att vi skulle dra med en kätting med byggkranen för att eliminera snö. Men trots att det snöade mycket så behövde vi inte göra något. Snön gled bara av snyggt, säger Kristofer nöjt.

Vägen fram till ett av Sveriges största väderskydd har krävt både avancerade konstruktionsritningar, beräkningar och avstämningar mellan Rekab, Umeå Ställningsbyggnad och Layher.

– Det är så mycket enklare för oss att förklara för beställarna när man har både uträkningar och ritningar på vad som behövs för att väderskyddet ska hålla, så vi har haft en bra dialog. Projektet är bra projekterat – till 110 procent. Verkligen genomtänkt från första kil till sista duk, säger Kristofer.

FAKTA
RENOVERINGSPROJEKT: Maja Beskowskolan i Umeå
BYGGNADSÅR: 1957
STORLEK: 28 000 BTA m² renoveras av fastighetens totala 34 000 BTA m².
KOSTNAD: Cirka 510 miljoner kronor
BESTÄLLARE: Umeå kommun
ENTREPRENÖR: Rekab
STÄLLNINGSBYGGARE: Umeå Ställningsbyggnad
START FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD: September 2017
KLART: Mitten på 2019
VÄDERSKYDDETS STÖRSTA SPÄNNVIDD: 43 meter med dubbla takstolar.
ANTAL ALLROUND HEAVY DUTY-TORN: 4 stycken
FW-BALK (DUBBEL) SPÄNNVIDD: 20 meter

Läs mer om väderskyddet över Maja Beskowskolan på layher.se.

Foto: Sune Grabbe Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB